HISTORIA
Chcieliby Państwo zamieścić tu zdjęcie swojego autorstwa? Prosimy o kontakt.

Miejscowość była wzmiankowana już w XI wieku, lecz prawdopodobnie powstała znacznie wcześniej. Pod koniec XII wieku Błonie było już dużym osiedlem, a w 1257 roku książę mazowiecki i czerski Konrad II ufundował tu kościół, który przetrwał do dnia dzisiejszego. 2 maja 1338 roku nadano miastu prawa magdeburskie, a w 1380 miejscowość zyskała specjalne przywileje lokacyjne, w tym prawo sądzenia się i wprowadzania towarów na rynek błoński bez opłat celnych. Od końca XV wieku miasto było ważnym ośrodkiem handlowym. W XVI wieku Błonie było zasobnym miastem, słynącym ze znakomitych szewców i piwowarów. Raz w tygodniu odbywały się tu targi, a pięć razy w roku jarmarki. Na początku XVIII wieku, w wyniku najazdów wojsk szwedzkich, miasto zostało zniszczone. Spłonął między innymi ratusz. Aby zwiększyć dochody kasy miejskiej i odbudować miasto władze Błonia podjęły szereg uchwał wprowadzających nowe podatki. Po najazdach szwedzkich kolejnym ciężkim dla Błonia okresem było Powstanie Kościuszkowskie. W 1795 roku miasto zostało zajęte przez Prusy. W latach 1807-1815 Błonie należało do Księstwa Warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego. Przełom XIX i XX wieku przyniósł ożywienie gospodarcze. Powstało Błońskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, a miasto uzyskało połączenia kolejowe z Warszawą i Łodzią. I wojna światowa przyniosła kres spokojnemu życiu. Mnóstwo ludzi zginęło w wyniku epidemii cholery i toczących się pod Błoniem bitew. 11 listopada 1918 roku mieszkańcy Błonia rozbroili Niemców, odzyskując władzę w mieście. Okres międzywojenny przywrócił spokój i przyniósł rozkwit życia kulturalnego i społecznego. Miasto czerpało dochody z własnych przedsiębiorstw i eksploatacji sieci elektrycznej, rzeźni i targowiska oraz prowadziło betoniarnię i własną łaźnię miejską. W czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Błoniu zginęło około 2,5 tysiąca osób. W 1939 roku utworzono tu obóz przejściowy dla jeńców polskich, a następnie obóz pracy.

Więcej
OGÓLNE INFORMACJE
coat of arms
Populacja: Brak danych
Województwo: Mazowieckie
Prefix: Brak danych
Muzea: Brak danych
Dzielnice: Brak danych
Teatry: Brak danych
Prezydent/Burmistrz: Brak danych
Szkoły wyższe: Brak danych