VOCABULARY
people | numbers | adjectives | feelings | colors | town | life | time | things | states & actions
WORDS - SLOWA

PEOPLE - LUDZIE
human - człowiek
people - ludzie
woman - kobieta
man - mężczyzna
person - osoba

I - ja
you - ty
he - on
she - ona
it - to
we - my
you (plural) - wy
they - oni (males or mixed group), one (females or things of female gender)
NUMBERS - LICZBY
1 jeden, raz
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć

zero - zero
hundred - sto
thousand - tysiąc

one - jeden (jedna, jedno)
eleven - jedenaście
hundred and one - sto jeden

two - dwa (dwie)
twelve - dwanaście
twenty - dwadzieścia

three - trzy
thirteen - trzynaście
thirty - trzydzieści

four - cztery
fourteen - czternaście
forty - czterdzieści

five - pięć
fifteen - piętnaście
fifty - pięćdziesiąt

six – sześć
sixteen - szesnaście
sixty - sześćdziesiąt

seven - siedem
seventeen - siedemnaście
seventy - siedemdziesiąt

eight - osiem
eighteen - osiemnaście
eighty - osiemdziesiąt

nine – dziewięć
nineteen - dziewiętnaście
ninety - dziewięćdziesiąt
ADJECTIVES - PRZYMIOTNIKI
good – dobry (he), dobra (she), dobre (it)
bad – zły, zła, złe
small - mały, mała, małe
big - duży, duża, duże
tall - wysoki, wysoka, wysokie
short - niski, niska, niskie
strong - silny, silna, silne
weak - słaby, słaba, słabe
nice - ładny, ładna, ładne
ugly - brzydki, brzydka, brzydkie
clean - czysty, czysta, czyste
dirty - brudny, brudna, brudne
easy - łatwy, łatwa, łatwe
difficult - trudny, trudna, trudne
clear - jasny, jasna, jasne
dark - ciemny, ciemna, ciemne

FEELINGS - UCZUCIA
I am hungry - jestem głodny (głodna)
I am thirsty - chce mi się pić
I am ok, fine - jest ok, czuję się dobrze
I am healthy - jestem zdrowy (zdrowa)
I am ill - jestem chory (chora)
I am sick - jestem chory (chora)
I am warm - jest mi ciepło
I am cold - jest mi zimno
I am in a hurry - spieszę się
I am in love - jestem zakochany (zakochana)
I am tired - jestem zmęczony (zmęczona)
I am busy - jestem zajęty (zajęta)
I am crazy - jestem zwariowany (zwariowana)
I am worried - martwię się
I am nervous - jestem zdenerwowany (zdenerwowana)
I am satisfied - jestem zadowolony (zadowolona)
I am happy - cieszę się / jestem szczęśliwy (szczęśliwa)
COLORS - KOLORY
black - czarny
white - biały
red - czerwony
blue - niebieski
green - zielony
gray - szary
yellow - żółty
brown - brązowy
violet - fioletowy

TOWN - MIASTO
town - miasto
village - wieś
street - ulica
square – plac, rynek, skwer
pavement (sidewalk) - chodnik
crossroads - skrzyżowanie
roundabout - rondo
house - dom
tenement house - kamienica
shop - sklep
school - szkoła
post office - poczta
bank - bank
LIFE - ZYCIE
life - życie
death - śmierć
luck - szczęście
happiness - szczęście
bad luck - pech
health - zdrowie
love - miłość
money - pieniądze
work - praca
job - praca, robota
illness - choroba
mistake - błąd
problem - problem
experience – doświadczenie
sleep – sen, spanie
dream (at night) - sen
dream (generally) - marzenie
TIME - CZAS
time - czas
while - chwila
now - teraz
today - dziś
yesterday - wczoraj
tomorrow - jutro

day - dzień
morning - rano
noon - południe
evening - wieczór
night - noc

second - sekunda
minute - minuta
hour - godzina
week – tydzień
month - miesiąc
year - rok
century - wiek

spring - wiosna
summer - lato
autumn - jesień
winter - zima

Monday - poniedziałek
Tuesday - wtorek
Wednesday - środa
Thursday - czwartek
Friday - piątek
Saturday - sobota
Sunday - niedziela
THINGS
things - rzeczy
word - słowo
book - książka
stone - kamień
computer - komputer
cigarette - papieros
beer - piwo
lighter - zapalniczka
ashtray - popielniczka
ANIMALS
dog - pies
cat - kot
bird - ptak
pig - świnia
cow - krowa
hamster - chomik
STATES & ACTIONS
to be - być
to have - mieć
to see - widzieć
to hear - słyszeć
to live - żyć
to cost - kosztować
to know - znać

to do - robić
to make - robić
to change - zmienić
to help - pomagać
to try - próbować
to work - pracować
to go (walk)- iść
to go - jechać
to sit - siedzieć
to lie - leżeć
to stand - stać
to eat - jeść
to drink - pić
to give - dawać
to take - brać
to get - dostać
to speak - mówić
to listen - słuchać
to read - czytać
to write - pisać
to understand - rozumieć
to say - powiedzieć
to look - patrzeć
to learn - uczyć się
to teach - uczyć
to wash - myć
to phone - dzwonić
to watch TV - oglądać telewizję