PRZEPISY CELNE
Polska jako członek Unii Europejskiej objęta jest unią celną z innymi krajami Europy – towary przywożone do Polski i wywożone z niej w obrębie Wspólnoty nie są objęte cłem.

Obywatele Unii mający minimum 18 lat, podróżując w obrębie krajów Unii Europejskiej, mogą przewozić przez granicę 800 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu, 20 litrów wina o podwyższonej zawartości alkoholu, 90 litrów zwykłego wina i 110 litrów piwa. Ostrzejsze przepisy dotyczące limitu wwozu papierosów z Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji stosują Austria, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Finlandia, Francja i Irlandia.

Przyjeżdżając do Polski spoza Unii, można wwieźć w celach niehandlowych 200 papierosów, 1 litr spirytusu lub 2 litry wina.

Obowiązują także ograniczenia co do przewozu przez granicę antyków i dzieł sztuki oraz zwierząt. Istnieje też limit przewozu gotówki – przekraczając granicę Unii należy zgłosić gotówkę powyżej 10.000 EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.msz.gov.pl/Informacje,celne,10353.html