STÁTNÍ SVÁTKY
Během těchto svátků jsou banky a jiné instituce a rovněž některé menší obchody převážně zavřeny.

1. ledna: Nový Rok
Velikonoční neděle a pondělí (první neděle po prvním jarním úplňku) 1. května: Svátek práce
3. května: Svátek ústavy (na památku prohlášení ústavy 3. května 1791)
Boží tělo: ve čtvrtek devátého týdne po velikonocích; konají se procesí s dětmi oblečenými v bílém, které doprovázejí stovky lidí.
15. srpna: Nanebevzetí Panny Marie, Den polské armády (výročí vítězné bitvy s ruskou armádou na předměstí Varšavy v r.1920)
1. listopadu: Všech svatých
11. listopadu: Den národní nezávislosti (Polsko znovuzískalo nezávislost v r. 1918 po 123 letech rozdělení)
25. a 26. prosince: Vánoce

Slaví se rovněž méně oficiální svátky, které jsou obvykle pracovními dny:

Tlustý čtvrtek: den, kdy se jí koblihy (poslední čtvrtek masopustu)
Mezinárodní den žen: populární komunistický svátek, kdy by měli muži projevit svou úctu k ženám květinou nebo dárkem. Původně byl tento den zaveden v USA a měl připomínat 129 žen, které zemřely během požáru v továrně v New Yorku v r. 1908 (8. března)
První jarní den: neoficiální příležitost populární zejména mezi dětmi, které se tento den tradičně ulívají ze školy (21. března)
Apríl: den, kdy si lidé navzájem tropí žerty; v Polsku se označuje latinským jménem “Prima Aprilis”. (1. dubna)
Den dětí: děti dostávají sladkosti, jsou brány do zoo nebo jsou jiným způsobem obdarovávány (1. června)
Svatojánská noc: nejkratší noc v roce je jediným okamžikem, kdy kvetou kapradiny. Kdo ji najde, bude šťastný a bohatý. A co víc: toto štěstí a peníze je zakázáno sdílet s kýmkoli dalším. (24. června)
Předvečer svátku sv. Ondřeje: lidé čtou budoucnost z tvarů rozpuštěného vosku- bývall rozpouštěn a naléván do studené vody. (29. listopadu)