TELEKOMUNIKACE
StayPoland.com jest licencjonowanym biurem podróży świadczącym usługi podróżującym po Polsce. Zajmujemy się rezerwacją hoteli, wynajmem samochodów, obsługą imprez firmowych oraz organizacją wycieczek indywidualnych i grupowych. Nie świadczymy usług biura numerów, a poniższe teksty mają ułatwić podróżującym po Polsce reguły komunikacji telefonicznej obowiązujące w naszym kraju.

MEZINÁRODNÍ HOVORY:
Při volání z Polska do zahraničí vytočte 00 (mezinárodní přístupový kód), dále kód země a potom telefonní číslo. Při volání do Polska ze zahraničí vytočte mezinárodní přístupový kód 00, dále kód země 48 a potom příslušný kód města bez počáteční 0. (Chcete-li volat do naší kanceláře ve Varšavě, volejte: 0048 22 3512222). V USA je jako obvykle třeba před voláním do Evropy vytočit “1”. Voláte-li ze zahraničí na polský mobilní telefon, vytočte 00 48 a potom číslo mobilního telefonu bez počáteční 0.

NÁRODNÍ MEZIMĚSTSKÉ HOVORY:
Voláte-li v Polsku meziměstsky, musíte vytočit kód města a potom telefonní číslo. Např. při volání do naší varšavské kanceláře z Krakova nebo odkudkoli z Polska musíte vytočit: 22 351 2222.

MÍSTNÍ HOVORY:
Je to velmi jednoduché: je třeba vytočit kód města se začáteční 0 (pro Varšavu 022) a sedmimístné číslo. Při volání na jakýkoli polský mobil zadejte jeho 10-ti místné číslo. Všechna čísla mobilů začínají 05, 06 nebo 08. V polských městech se nachází mnoho telefonních automatů. Pro telefonování si potřebujete opatřit telefonní kartu, která je k dostání ve stáncích nebo na poštách. Jejich cena závisí na množství jednotek (karty mají 25, 50 nebo 100 jednotek).

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ZAHRANIČNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU:
Chcete-li používat svůj vlastní mobilní telefon a roamingovou službu, můžete si vybrat ze tří polských operátorů: Era, Plus a Orange. Je velmi snadné opatřit si polskou SIM kartu ; budete-li v Polsku pobývat déle, pomůže vám to ušetřit peníze. Jestliže voláte místně nebo meziměstsky, zadejte kód země +48, dále místní kód (např. pro Varšavu 22) a potom vlastní číslo. Voláte-li ze svého mobilu do naší kanceláře ve Varšavě, vytočte +48 22 3512222. Voláte-li na polský mobil, vytočte +48 a potom telefonní číslo bez počáteční 0.

SLEVY:
Můžete si zakoupit speciální telefonní kartu s pinem, se kterou je možné volat velmi levně (obvykle o 20-80% levněji), a to jak na polské mobilní operátory, tak do zahraničí. Většina z nich spolupracuje s Polským Telecomem; díky tomu budete platit za místní hovor + srážka z kreditu na vaší kartě. Tímto způsobem můžete hodně ušetřit.

NĚKTERÉ POLSKÉ MĚSTSKÉ KÓDY:
Varšava - 22 ; Krakov - 12 ; Gdaňsk - 58 ; Poznaň - 61 ; Wroclaw - 71 ; Lodž - 42 ; Zakopane - 18 ; Katowice - 32