Bydgoszcz

Bydgosz to nie tylko dynamicznie rozwijające się centrum biznesu z dużym portem śródlądowym, lecz także miasto o długiej historii, której początki sięgają wieków średnich. Do najcenniejszych zabytków należy Wenecja Bydgoska, przypominająca licznymi kanałami i malowniczymi zakątkami włoskie miasto. Wiele atrakcji znajduje się także w okolicach Bydgoszczy – ciekawą propozycją dla turystów może być wizyta w Toruniu, Biskupinie lub Borach Tucholskich. Biznesmeni najchętniej odwiedzają miasto w trakcie corocznych targów.

 

o Bydgoszczy

Bydgoszcz zawdzięcza swój rozwój dogodnemu położeniu w pobliżu kilku rzek oraz Kanału Bydgoskiego, którego budowa przyczyniła się do wzrostu znaczenia tutejszego portu. Począwszy od XIX wieku Bydgoszcz pełni rolę istotnego węzła kolejowego.

Bydgoszcz specjalizuje się przede wszystkim w przemyśle włókienniczym, drzewnym, metalurgicznym i chemicznym. Ostatnini laty bardzo intensywnie rozwija się także sektor usług. Bydgoszcz stała się głównym ośrodkiem ekonomicznym Polski północno-środkowej, przyciągającym dużych inwestorów, takich jak jak Coca-Cola, AT&T, Samsung i Unilever.

Bydgoszcz ma 357 000 mieszkańców, czasami też traktuje się ją jako część aglomeracji bydgosko-toruńskiej liczącej powyżej 600 000 osób. Oba miasta są stolicami województwa kujawsko-pomorskiego: siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, natomiast Urzędu Marszałkowskiego i sejmiku – Toruń.

Bydgoszcz słynie przede wszystkim z tutejszej Filharmonii, cenionej na całym świecie ze względu na długie tradycje oraz przestrzenną salę koncertową o wyjątkowych warunkach akustycznych. W mieście znajduje się też znany klub muzyczny „Mózg”, gdzie narodziła się polska muzyka yassowa.

Bydgoszcz nie jest miastem typowo turystycznym, warto ją jednak odwiedzić chociażby ze względu na zabytkową Wenecję Bydgoskę z malowniczymi spichlerzami i mostami. Polecamy również wyprawę do Parku Narodowego Bory Tucholskie, nad jezioro Koronowskie oraz do pobliskich miejscowości: Ostromecka, Lubostronia, Biskupina, a przede wszystkim Torunia.

 

GEOGRAFIA

Najbardziej charakterystyczną cechą bydgoskiego krajobrazu są liczne rzeki przecinające miasto lub przepływające w jego pobliżu. Miasto usytuowane jest nad Brdą, blisko jej ujścia do Wisły, oraz nad Kanałem Bydgoskim, który łączy Brdę z Notecią. Ten system rzeczny stanowi część kanału żeglownego Wisła-Odra.

Okolice Bydgoszczy są bardzo zróżnicowane pod względem rzeźby krajobrazu, gdyż leży na styku kilka krain geograficznych: Kotlina Toruńska, Dolina Noteci, Dolina Brdy, Wysoczyzna Świecka i Pojezierze Chełmińskie. Bydgoszcz jest otoczona ze wszystkich stron lasami, wśród których dominują bory sosnowe.

 

HISTORIA

Legenda głosi, że miasto założyli dwaj bracia, Byd i Gost, którzy przywędrowali na te tereny z południowej Polski w poszukiwaniu miejsca na założenie osady. W końcu znaleźli idealne warunki do wybudowania grodu – rzekę z brodem, łagodne pagórki i drogi biegnące w cztery strony świata.

Pierwotnie miasto pełniło rolę twierdzy przygranicznej Księstwa Mazowieckiego, broniąc je początkowo przed pogańskimi Prusami, a następnie przed Zakonem Krzyżackim. W XIII wieku Bydgoszcz została zdobyta przez Krzyżaków, ale już w następnym stuleciu powróciła do Polski, a Kazimierz Wielki nadał jej prawa miejskie. Wkrótce potem na brzegu Brdy powstał zamek.

Począwszy od XV wieku Bydgoszcz rozwijała się niezwykle dynamicznie, powiększając swój obszar i wchłaniając sąsiednie wioski. Śladami dawnej świetności są dobrze zachowane spichlerze w Wenecji Bydgoskiej.

Ciężkie czasy dla miasta nadeszły w połowie XVII wieku wraz z najazdami szwedzkimi. Zniszczony wtedy zamek nigdy nie został odbudowany. W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Bydgoszcz została wcielona do Prus i przemianowana na Bromberg. Pod koniec XVIII wieku król Prus zadecydował o rozpoczęciu budowy Kanału Bydgoskiego, który umocnił pozycję Bydgoszczy jako ważnego portu śródlądowego oraz ośrodka handlu.

Miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego, ustanowionego w 1807 roku przez Napoleona, ale już w 1815 roku powróciło do Prus. Wiek XIS to okres wzmożonej germanizacji, ale też wzrostu znaczenia Brombergu na gospodarczej mapie Prus, szczególnie po 1851 roku, kiedy miasto zyskało bezpośrednie połącznie kolejowe z Berlinem.

Bydgoszcz ponownie znalazła się w granicach Polski po I wojnie światowej i powstaniu wielkopolskim, jedynym udanym polskim powstaniu narodowowyzwoleńczym. Dwadzieścia lat później oddziały niemieckie zajęły miasto, wykorzystując jako pretekst wypadki znane w historiografii jako Krwawa Niedziela, rzekomo sprowokowane przez Polaków.

Druga wojna światowa to szczególnie tragiczny okres w historii Bydgoszczy – zginęła wówczas jedna czwarta jej mieszkańców. W 1945 roku miasto wyzwoliło się od niemieckiego okupanta dzięki pomocy Armii Czerwonej. Po wojnie Bydgoszcz stopniowo odbudowano, stawiając także na rozbudowę infrastruktury turystycznej.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.