Ciechanów

Ciechanów jest średniej wielkości miastem w województwie mazowieckim, położonym około 100 km od Warszawy. To miejscowość o ciekawej przeszłości i interesujących zabytkach, dlatego jest szczególne upodobana przez miłośników historii. Ciechanów słynie także ze wspaniałych imprez cyklicznych, które odbywają się tu od kwietnia do grudnia.

 

ciechanów

Ciechanów to piękne, zabytkowe miasto. Będąc tu warto zobaczyć przede wszystkim: ruiny zamku książęcego z XIV wieku, grodzisko Farska Góra z XI wieku, kościół farny (XVI w.), ratusz z 1844 roku oraz założony pod koniec XIX w. nowy cmentarz żydowski.
Atrakcjami turystycznymi miasta są również: wieża ciśnień, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz główny budynek niemieckiej dzielnicy z czasów II wojny światowej, czyli Krzywa Hala.
Poza licznymi zabytkami Ciechanów słynie ze wspaniałych imprez cyklicznych. Szczególnie warto wybrać się na: Koncerty Wielkanocne (kwiecień), Piknik Europejski (maj), Kupalnockę (czerwiec/lipiec), Zajazd Szlachecki (wrzesień) i Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Dionizje” (wrzesień).

 

GEOGRAFIA

Ciechanów to miasto i siedziba powiatu w województwie mazowieckim, nad rzeką Łydynią. Miejscowość leży 100 km na północ od Warszawy i jest zamieszkana przez około 45 500 osób.
Ciechanów ma dobre połączenia komunikacyjne z wieloma miastami. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi krajowe (50 i 60), trzy drogi wojewódzkie (615, 616, 617) oraz linia kolejowa E-65 (Warszawa-Gdynia).

 

HISTORIA

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ciechanowa wskazują, że już okresie VII – X wieku na terenie dzisiejszego miasta funkcjonowała niewielka osada. Pierwsze pisane wzmianki o Ciechanowie pochodzą jednak z 1065 roku, z dokumentu wydanego przez Bolesława Śmiałego. Ze względu na strategiczne położenie gród ciechanowski stanowił ośrodek obronny na północnym Mazowszu i był przez to wielokrotnie najeżdżany przez Pomorzan, Prusów, Litwinów i Krzyżaków. O znaczeniu miasta świadczy również skupienie wokół niego skarbów wczesnośredniowiecznych.
Do dziś nierozstrzygniętą kwestią jest data lokacji miejscowości. Według większości historyków Ciechanów musiał posiadać prawa miejskie już w połowie XIV w., o czym świadczy m.in. dokument z 1375 r. stwierdzający posiadanie przez miasto prawa chełmińskiego.
Pomyślny okres dla miasta trwał od XIV do XVI w. W tym czasie liczba mieszkańców wynosiła 5 tysięcy, kupcy ciechanowscy handlowali nawet z odległymi miastami, odbywały się tu wielkie targi i zjazdy rycerstwa. Pod koniec XIV w. rozpoczęto tu budowę zamku, a w połowie XV w. – kościoła i klasztoru (obecnie kościół pod wezwaniem św. Tekli). W 1526 roku Ciechanów włączono do Korony. Miasto i okolice zostały przekazane jako wiano ślubne królowej Bonie, która przyczyniła się znacznie do rozwoju miasta.
Wraz z wiekiem XVII nastąpił powolny upadek miasta, spowodowany najazdami szwedzkimi i pożarami, przez które Ciechanów długo nie mógł powrócić do dawnej świetności. Po II rozbiorze Polski Sejm Rzeczypospolitej podniósł miasto do rangi stolicy województwa, a po III rozbiorze Ciechanów na powrót stał się prowincjonalnym miastem w powiecie przasnyskim.
W XIX wieku miejscowa ludność aktywnie wspierała dążenia niepodległościowe. W okolicy toczyło się wiele walk powstańczych. Pod koniec stulecia nastąpiło ożywienie gospodarcze. Ciechanów stał się miastem powiatowym, zbudowano tu pierwszy na Mazowszu browar parowy i cukrownię, a w 1877 roku dotarła tu Kolej Nadwiślańska.
Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój miasta. W 1915 roku pod Ciechanowem przebiegała linia frontu niemiecko-rosyjskiego. II wojna światowa również przyniosła wiele zniszczeń i strat. W nocy z 3 na 4 września 1939 r. miasto zostało zajęte przez Niemców i wcielone do III Rzeszy pod nazwą Zichenau. Ludność polską i żydowską eksterminowano, zbudowano trzy obozy pracy, a tysiące mieszkańców miasta wywieziono lub rozstrzelano.
Nocą z 15 na 16 stycznia 1945 roku hitlerowcy aresztowali i rozstrzelali około 100 mężczyzn, których podejrzewali o współpracę z podziemiem. Dzień później miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Po wojnie nastąpił szybki rozwój miasta.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.