Dzierżoniow

Dzierżoniów to miasto w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Miejscowość może się poszczycić wieloma ciekawymi zabytkami, dlatego jest szczególnie upodobana przez miłośników historii. Ponadto, położenie niedaleko granicy z Czechami czyni miasto doskonałym punktem wypadowym do naszego południowego sąsiada.

 

dzierżoniow

Dzierżoniów to piękne zabytkowe miasto. Będąc tu warto odwiedzić przede wszystkim: kościół pod wezwaniem św. Jerzego z drugiej połowy XIV wieku, zespół klasztorny augustianów z XIV wieku, dawny zbór ewangelicki, a obecnie kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski wybudowany w latach 1795-1798 według projektu architekta Carla Gottharda Langhansa, sukiennice oraz ratusz i wieżę ratuszową z XV stulecia.

 

GEOGRAFIA

Dzierżoniów to miasto i siedziba gminy w województwie dolnośląskim. Miejscowość jest położona w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża Gór Sowich od południa i Masywu Ślęży od północy. Miasto leży nad rzeką Piławą.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Dzierżoniowie pochodzą z lat 50-tych XIII wieku. Początkowo Dzierżoniów pozostawał pod władaniem książąt wrocławskich, lecz później stał się jednym z czołowych ośrodków Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Pod koniec XIV wieku Księstwo Świdnicko-Jaworskie trafiło pod rządy Pragi, a w kolejnym stuleciu miasto zostało spustoszone przez przemarsze zbrojne i epidemie.
W 1526 Dzierżoniów przeszedł pod panowanie Habsburgów. Nastąpił wtedy złoty wiek dla miejscowości. Kwitły handel i rzemiosło, produkowano płótna i inne tkaniny. Pomyślny okres zakończył się w 1618 roku wraz z wybuchem Wojny Trzydziestoletniej.
W XVIII wieku, na skutek Wojen Śląskich (1740-1763), Dzierżoniów został włączony do Prus. Za panowania pruskiego miasto zapisało się na kartach europejskiej historii. Gościli tu dyplomaci Prus, Austrii, Holandii, Anglii i Rzeczpospolitej oraz król pruski Fryderyk Wilhelm III i car Aleksander I.
W XIX wieku miasto wraz z regionem stało się centrum śląskiej produkcji włókienniczej. Szybko jednak nastąpił kryzys w branży, strajki i tzw. Bunt Tkaczy Śląskich. Również w tym okresie Dzierżoniów dokonał wielu inwestycji komunalnych. W 1855 roku dotarła tu linia kolejowa ze Świdnicy, a na przełomie XIX i XX wieku powstała lokalna kolej sowiogórska.
Po II Wojnie Światowej Dzierżoniów ponownie włączono do państwa polskiego. Wówczas zaczął się tu rozwijać przemysł włókienniczy i elektromechaniczny.
Po upadku komunizmu nastąpiła likwidacja wielu dużych przedsiębiorstw państwowych na Śląsku. Obecnie w strukturze przemysłowej miasta dominują firmy małe i średnie.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.