Głogów

Głogów, do niedawna kojarzący się wyłącznie z przemysłem (stanowi część Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego), dziś jest miastem, które ma wiele do zaoferowania turystom. Szczyci się pięknym położeniem, mnóstwem zieleni i malowniczymi okolicami. Najbardziej ambitnym przedsięwzięciem władz i mieszkańców Głogowa jest trwająca od połowy lat 80-tych odbudowa Starego Miasta po zniszczeniach z czasu drugiej wojny światowej. Efekty prac są już widoczne, choć pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

 

o Głogowie

W trakcie drugiej wojny światowej 90% zabudowy Głogowa uległo zniszczeniu. Obecnie trwa odbudowa, która ma na celu przywrócenie miastu jego dawnego wyglądu, a co za tym idzie – zwiększenie jego atrakcyjności, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Będąc w Głogowie warto zobaczyć zamek, zrekonstruowany już w latach 1971-1983, w którym obecnie mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Odbudowa Ratusza, dzisiejszej siedziby Urzędu Miejskiego, trwała 20 lat. Wieża, odtworzona jako wierna kopia oryginału, wznosi się na 80 m i należy do najwyższych wież ratuszowych na Śląsku. Trwa rekonstrukcja Kolegiaty w Głogowie, jednej z najstarszych świątyń regionu, której wzniesienie przypadło na okres rządów pierwszych monarchów z dynastii Piastów. Warto obejrzeć Teatr oraz kościół św. Mikołaja, mimo że obie budowle wciąż jeszcze leżą w ruinach.

Począwszy od 1984 r. w Głogowie odbywa się doroczny Festiwal Jazzowy, jedna z najbardziej prestiżowych imprez tego rodzaju na Dolnym Śląsku, w której biorą udział sławni jazzmani z kraju i zagranicy.

 

GEOGRAFIA

Położony nad Odrą, na wysokości ok. 70 m n.p.m, Głogów liczy około 74 000 mieszkańców. Poznań, Wrocław, a także granica z Czechami i Niemcami znajdują się w odległości nie większej niż 130 km od miasta.

Głogów jest ważnym węzłem komunikacyjnym w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, ponieważ leży w pobliżu międzynarodowej trasy E-65, prowadzącej ze Świnoujścia do Jakuszyc i dalej do Pragi. Droga krajowa nr 34 łączy Głogów z trasą E-65 i biegnie przez Leszno do Jarocina. Głogów posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Warszawą, Krakowem, Szczecinem, Górnym Śląskiem oraz Berlinem.

 

HISTORIA

Głogów jest jednym z najstarszych miast w Polsce: powstał w X w. jako gród piastowski. Jego założycielami było słowiańskie plemię Dziadoszan, które połączyło się uprzednio z Polanami. Nowe miasto znajdowało się w miejscu, gdzie Barycz uchodziła do Odry (dokładniej – na wyspie na prawym brzegu Odry).

Od XI do XIII w. Głogów spełniał istotną rolę w obronie zachodnich granic monarchii piastowskiej. W 1109 odbyła się tam słynna bitwa między wojskami polskimi a siłami niemiecko-czeskimi, znana jako obrona Głogowa. Głogów zyskał znaczenie jako ośrodek administracji kościelnej oraz siedziba kasztelanii. W 1258 r. książę głogowski Konrad I lokował „wolne i warowne” miasto na prawie magdeburskim. Jako siedziba księcia, miasto posiadało zamek i mury obronne już przed 1300 r.

Głogowscy mieszczanie otrzymywali liczne przywileje i czerpali korzyści, wynikające z położenia miasta przy szlakach handlowych. Z czasem Głogów stał się największym miastem na Dolnym Śląsku.

Do końca drugiej połowy XV w. miastem władali Piastowie głogowsko-żagańscy, następnie przeszło pod władanie królewiczów polskich – Jana Olbrachta i Zygmunta. W 1528 r. na ziemiach tych nastały rządy Habsburgów.

Podczas wojny trzydziestoletniej miasto przekształcono w twierdzę, co stanowiło główną przeszkodę w jego rozwoju przestrzennym i ekonomicznym przez następne 250 lat. W latach 1741-1808 Głogów pozostawał pod rządami Prus i pełnił rolę siedziby jednego z dwóch śląskich departamentów, a także sądu krajowego.

Zniesienie fortyfikacji (dopiero na początku XX w.) umożliwiło miastu dalszy rozwój. Pod koniec drugiej wojny światowej Głogów ponownie zmieniono w fortecę. Siedem dni zaciekłych walk spowodowało ogromne zniszczenia miasta.

Po zakończeniu wojny Głogów stał się siedzibą władz lokalnych, pełniąc jednocześnie funkcję rolniczego zaplecza powiatu. Rok 1957, kiedy dokonano odkrycia złóż miedzi, okazał się przełomowym w powojennej historii miasta. Wkrótce w pobliżu Głogowa powstały huty miedzi. Ponadto duże znaczenie miała decyzja o rozpoczęciu prac rekonstrukcyjnych, opartych na średniowiecznym planie przestrzennym.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.