Józefów

Józefów to niewielkie miasto niedaleko Warszawy. Jego uroki z pewnością docenią miłośnicy wypoczynku w harmonii z naturą. Na terenie miasta znajdziemy bowiem aż trzy rezerwaty przyrody. Amatorzy pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych, z kolei, mają szansę na realizację swoich pasji na jednym z trzech malowniczych szlaków turystycznych przebiegających przez Józefów.

 

józefów

Józefów jest bez wątpienia świetnym miejscem wypoczynku dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez miasto przebiegają bowiem trzy szlaki turystyczne: MZ-5078y „Piaszczystą percią”, MZ-5085y „Szlak nad brzegiem Wisły” oraz MZ-5081z.
MZ-5078y „Piaszczystą percią” jest na pewno jednym z ciekawszych i najbardziej malowniczych podwarszawskich szlaków krajobrazowych. Szczególnie atrakcyjny może się okazać dla narciarzy biegowych lub miłośników rowerów górskich. Jego trasa ma długość 23 km i wiedzie z Warszawy Międzylesie, przez Zielony Ług, Zagórze, Zbójną Górę, Borową Górę, Górę Lotników aż do stacji kolejowej PKP Józefów.
MZ-5081z, z kolei, jest szlakiem łącznikowym umożliwiającym turystom zejście z różnych szlaków i dotarcie do przystanku PKP w Michalinie. Trasa ma długość 9,5 km (Białek – Góra Lotników – Michalin – Świdry Małe – Świdry Małe) i biegnie prawie wyłącznie w granicach Józefowa, pośród młodych borów sosnowych i willowej części miasta.
MZ-5085y, zwany „Szlakiem nad brzegiem Wisły”, ma długość 14,5 km i, jak sama nazwa wskazuje, przebiega brzegiem rzeki, pośród łąk i zagajników doliny wiślanej.
Na terenie Józefowa leżą również trzy rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich – Rezerwat Świder (238 ha) – powołano pod koniec lat 70-tych, w celu ochrony unikalnego krajobrazu doliny Świdra. Na chronionym odcinku rzeka zachowała swój naturalny charakter, jedynie na niektórych obszarach widać ślady ingerencji człowieka. Rezerwat Wyspy Świderskie, z kolei, obejmuje wyspy, mielizny i łachy przy ujściu rzeki Świder oraz wody płynące Wisły. Rezerwat utworzono w 1998 roku, a chronione przez niego tereny zajmują aż 572,28 ha. Trzeci, najmłodszy, rezerwat – Wyspy Zawadowskie – powstał w 1999 roku w celu ochrony miejsc gniazdowania ptactwa. Obejmuje on 530,28 ha wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących Wisły.
W Józefowie znajdziemy także wiele pomników przyrody. Wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zostały m.in.: dąb szypułkowy na osiedlu Dębinka przy ul. Nadwiślańskiej 122, sosna zwyczajna przy ul. 3 Maja 83 oraz jarząb pospolity na rogu ulic Westerplatte i Teatralnej.
Ciekawe są również niektóre zabytki. W Józefowie znajdują się aż 33 obiekty wpisane do Rejestru. Do najciekawszych należą: Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, budynek Urzędu Miasta oraz cmentarz przy parafii rzymskokatolickiej z pomnikiem ofiar II wojny światowej.

 

GEOGRAFIA

Józefów leży w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w odległości około 20 km od centrum Warszawy. Jest to bardzo malownicze miasto – na jego terenie leży część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder.
Józefów jest doskonałym węzłem komunikacyjnym. Przebiegają tu dwie drogi wojewódzkie – 801 i 721 – oraz linia kolejowa numer 7 do Dorohuska. Łatwo i szybko można się też dostać z Józefowa do Warszawy podmiejską linią autobusową nr 702.

 

HISTORIA

Józefów jest ściśle związany z działalnością malarza Michała Elwiro Andriollego. W 1880 roku nabył on część folwarku „Anielin” i rozpoczął jego zagospodarowywanie pod kątem letniskowym.
Andriolli wybudował w tym rejonie liczne domki wypoczynkowe, a w swej posiadłości rokrocznie urządzał kąpiel z prysznicem dla dorosłych, pikniki i festyny połączone z występami teatru amatorskiego. Niestety powódź z 1887 roku zniszczyła niektóre z wybudowanych tu domków. Wody Świdra przerwały wszystkie tamy i zatopiły około sześciu tysięcy krzewów morwowych.
Pierwsza dekada XX wieku to okres związany z wydarzeniami politycznymi Królestwa Polskiego. Mieszkańcy walczyli o język polski w szkołach i urzędach gminnych, a na terenie linii otwockiej działały ugrupowania Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polska Partia Socjalistyczna. W sierpniu 1905 roku doszło tu nawet do manifestacji politycznych.
W 1921 roku powołano komitet na rzecz połączenia miejscowości letniskowych w pasie otwockim, w celu utworzenia jednej gminy letniskowej. Nowa gmina, o nazwie Falenica Letnisko, zaczęła działać od 1 stycznia 1925 roku i składała się z dwunastu miejscowości: Radość, Zbójna Góra, Międzylesie, Miedzeszyn Stary, Miedzeszyn Nowy, Falenica, Michalin, Józefów i Świder. Później poszerzono ją o jeszcze trzy osady: Anin, Daków oraz Jarosław. W maju 1951 roku siedzibę gminy przeniesiono do Józefowa, zmieniając jednocześnie nazwę na gmina Józefów.
Po II wojnie światowej miejscowość zaczęła się bardzo szybko rozwijać – napłynęło dużo ludności z Warszawy, wybudowano sanatorium lecznicze dla dzieci… W 1962 roku, decyzją Rady Państwa, Józefów podniesiono do rangi miasta, włączając w jego granice miejscowości: Józefów, Emilianów, Dębinka, Górki, Nowa Wieś, Kolonia Błota, Michalin oraz Rycice. Obecnie są to nazwy dzielnic miasta.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.