Kętrzyn

Dzięki malowniczemu położeniu oraz ciekawym zabytkom, takim jak gotycki kościół i zamek krzyżacki, 30-tysięczny Kętrzyn jest miastem atrakcyjnym turystycznie. Stanowi także doskonały punkt wypadowy do wypraw szlakiem mazurskich jezior, a także wycieczek do pobliskiego Reszla (piękna starówka i zamek) oraz Świętej Lipki (sanktuarium maryjne). Zaledwie 8 km stąd znajduje się Gierłoż, gdzie w czasie drugiej wojny światowej znajdowała się kwatera Hitlera, zwana „Wilczym Szańcem”.

 

o Kętrzynie

Największą atrakcją Kętrzyna jest zamek krzyżacki, w którym dzisiaj mieści się biblioteka miejska oraz Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego (obrońca polskości Warmii i Mazur; to od jego nazwiska pochodzi nazwa miasta), które zajmuje się udostępnianiem eksponatów ilustrujących dzieje regionu. Prezentuje wystawy zarówno z zakresu sztuki dawnej, jak i współczesnej.

Do najciekawszych zabytków architektury w Kętrzynie należą gotycki kościół, dawna loża masońska, eklektyczny ratusz, a także średniowieczne fortyfikacje z basztami. Co więcej, pobyt w pięknie położonym Kętrzynie umożliwia połączenie zwiedzania z aktywnym odpoczynkiem na łonie natury.

W sąsiedztwie miasta znajduje się wiele atrakcji, które warto zobaczyć: wojenna kwatera Hitlera w Gierłoży (9 km od Kętrzyna), barokowy kościół i klasztor w Świętej Lipce (12 km) i średniowieczne miasteczko Reszel (18 km). Dwa jeziora położone najbliżej Kętrzyna to Mój i Siercze.

 

GEOGRAFIA

Kętrzyn leży w północno-wschodniej Polsce, w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Atutem miasta jest lokalizacja na skrzyżowaniu tras prowadzących do kilku ważniejszych miast regionu: Węgorzewa, Mrągowa, Bartoszyc i Giżycka. W niewielkiej odległości znajdują się dwa przejścia graniczne z Rosją (obwód kaliningradzki) – przejście w Bezledach o 60 km. oddalone jest o 30 km na północ.

Miasto leży nad rzeką Guber, na obszarze o zróżnicowanej rzeźbie terenu, będącej wynikiem ostatniego zlodowacenia. Najbardziej charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu są liczne jeziora i lasy.

 

HISTORIA

Początki Kętrzyna, czy raczej Rastenburga, bo tak brzmiała niemiecka nazwa miasta (po polsku: Rastembork), sięgają XIV w. Miasto zostało założone przez Krzyżaków po tym, jak zdobyli miejscową osadę pruską zwaną Rast. Na miejscu, gdzie później wyrósł zamek pierwotnie stała drewniana wieża strażnicza, wokół której powstała osada, która w 1357 r. otrzymała prawa miejskie. Wkrótce potem ruszyła budowa kościoła św. Jerzego, zamku i strzelnic.

W XV w. mieszkańcy Rastemborka podnieśli bunt przeciwko uciskowi ze strony Zakonu Krzyżackiego. W 1444 r. połączyli się z mieszczanami z kilku innych pruskich miast, w ten sposób tworząc Unię Pruską. W 1454 r. buntownicy zdobyli zamek i złożyli hołd królowi Władysławowi Jagiellończykowi. Jednak już po roku Rastembork powrócił do rąk krzyżackich w wyniku drugiego traktatu pokojowego w Toruniu, podpisanego przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego i króla Polski.

Wiek XVI i początek XVII, a więc okres pomiędzy sekularyzacją Zakonu Krzyżackiego w 1525 r. a wybuchem wojny polsko-szwedzkiej w 1628 r., był dla Rastemborka czasem wspaniałej prosperity. Wojna, a po niej wysokie kontrybucje, zarazy oraz pożary – wszystko to doprowadziło do zniszczenia miasta.

Drugi okres rozkwitu nastąpił pod koniec XIX w. wraz z otwarciem nowych połączeń drogowych i kolejowych. Poza tym obserwowano dynamiczny rozwój miejskich zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.

W czasie drugiej wojny światowej miasto znacznie ucierpiało, gdyż z powodu bliskiego sąsiedztwa kwatery Hitlera było bombardowane. Armia Czerwona zdobyła i zniszczyła Rastembork w styczniu 1945 r. Niestety Stare Miasto nigdy nie odzyskało dawnej świetności. Po wojnie nazwę miasta zmieniono na Kętrzyn.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.