Korczyna

Korczyna to mała miejscowość na południu Polski, w pobliżu Krosna. To miejsce o ciekawej przeszłości, słynące ze wspaniałych zabytków. Tutejszy zamek i historia zwaśnionych rodzin jego właścicieli posłużyła Aleksandrowi Fredrze jako inspiracja do napisania jednej z najwybitniejszych polskich komedii, czyli „Zemsty”.

 

korczyna

Mimo, iż Korczyna jest niewielką miejscowością, może się poszczycić znaczną ilością zabytków. Szczególnie wartymi zobaczenia obiektami są: neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Matki Boskiej Królowej Polski, cmentarz żydowski, plenerowa Droga Krzyżowa oraz ruiny zamku Kamieniec.
Owy zamek posłużył jako inspiracja do „Zemsty” Aleksandra Fredry. Jego dzieje są bowiem ściśle związane z dwoma zwaśnionymi rodami właścicieli – Skotnickich i Firlejów. Obie rodziny nieustannie prowadziły ze sobą spory. Kłótnie o mur graniczny, studnię, kaplicę i pola uprawne zakończył jednak ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką. Fredro wykorzystał wątek skłóconych rodzin i uczynił Skotnickich i Firlejów bohaterami literackimi. Z kolei mur graniczny do dziś pozostaje atrakcją turystyczną Korczyny.
Obecnie w zrekonstruowanej części zamku działa muzeum zamkowe. Powstało ono w 1995 roku w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach. Początkowo w muzeum eksponowane były pamiątki z regionu oraz etnografia. Dziś można tu dodatkowo zobaczyć militaria i przedmioty związane z właścicielami zamku, m.in. portret Aleksandra Fredry, XIV-wieczny herb z drzwi zamkowych oraz miecz z przełomu XIV i XV wieku.

 

GEOGRAFIA

Korczyna to niewielka miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, zamieszkana przez około 6 100 osób. Wieś leży około 5 km na północny wschód od stolicy powiatu – Krosna.
Największą rzeką w tym rejonie jest Wisłok, z prawobrzeżnym dopływem – Ślączką, która zbiera liczne potoki z gminy Korczyna, z czego najznaczniejszym jest potok Śmierdziączka.

 

HISTORIA

Wieś Korczyna została po raz pierwszy wzmiankowana pod koniec XIV wieku, w dokumentach lokacyjnych Władysława Jagiełły. Miejscowość została założona na prawie magdeburskim pod nazwą Kotkenhau. Istnieją przypuszczenia, że owa nazwa oznaczała „piękne błota” (od niemieckiego Kothschoen) lub jest pochodną czasownika „karczować” (niem. Kotkenhau), gdyż tereny wokół Korczyny to w większości lasy.
Początkowo miejscowość należała do Klemensa z Moskorzewa, który od nazwy pobliskiego zamku Kamieniec przybrał nazwisko Kamieniecki. Pod koniec XVI wieku natomiast przeszła w ręce Seweryna Bonera, a następnie rodu Firlejów, Scypionów i Jabłonowskich. Córka Jana Jabłonowskiego – Zofia Jabłonowska Skarbkowa – po unieważnieniu pierwszego małżeństwa wyszła powtórnie za mąż 8 czerwca 1826 roku za wybitnego polskiego pisarza Aleksandra Fredrę. Ostatnim właścicielem Korczyny był Stanisław Szeptycki.
W XIX wieku Korczyna była słynnym ośrodkiem tkactwa. W 1882 powstało tu Towarzystwo Tkaczy, a pięć lat później szkoła tkacka. Produkowane tu płótna znane były w całej Galicji, a nawet poza jej granicami.
Podczas II wojny światowej w Korczynie z rąk hitlerowców zginęło wiele osób, w tym kobiet i dzieci. Niemcy, strzelając z samolotów i czołgów rakietami zapalającymi, spalili kilkadziesiąt gospodarstw.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.