Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński to średniej wielkości miasto w województwie warmińsko-mazurskim, położone około 50 km od Olsztyna i 40 km od granicy z Rosją. Miejscowość ma bardzo ciekawą historię. To tu w 1807 roku miała miejsce jedna z największych bitew napoleońskich. Obecnie Lidzbark Warmiński słynie ze wspaniałych zabytków oraz imprez kulturalnych, które przyciągają co roku tysiące turystów.

 

lidzbark Warmiński

Lidzbark może się poszczycić wieloma ciekawymi zabytkami. Jednym z najbardziej interesujących miejsc w mieście jest XIV-wieczny zamek biskupów warmińskich, zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce. W przeszłości zamek miał zaszczyt gościć wiele wybitnych osób, m.in.: Mikołaja Kopernika, Ignacego Krasickiego, Napoleona Bonaparte i wielu innych. Drugim wartym zobaczenia zabytkiem jest Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1315 roku. Jest to budowla w neogotycka, którą w 1698 roku przebudowano na styl barokowy, a w latach 70-tych XIX wieku na nowo przekształcono na gotyk. Bardzo ciekawym miejscem jest również Oranżeria Krasickiego, czyli barokowo-klasycystyczny pawilon ogrodowy z początków XVIII wieku. Oranżeria została zbudowana z przeznaczeniem dla biskupa Teodora Potockiego, lecz w 1770 roku przejął ją Ignacy Krasicki. Dla biskupa Krasickiego budynek został rozbudowany. Dodano kilka pomieszczeń, zmieniono okna na owalne i ujednolicono elewację zewnętrzną, przez co pawilon nabrał cech barokowego klasycyzmu stanisławowskiego. Inne interesujące zabytki w Lidzbarku Warmińskim to: Kościół Podwyższenia Krzyża zbudowany na początku XVIII wieku jako dar wotywny za zakończenie epidemii dżumy, Wysoka Brama z XV wieku, mury obronne oraz XIX-wieczny neogotycki ratusz miejski.
Lidzbark Warmiński warto odwiedzić jednak nie tylko ze względu na mnogość zabytków. Miasto oferuje mnóstwo ciekawych atrakcji i organizuje wiele wspaniałych imprez, m.in. Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa, czyli coroczny koncert charytatywny z udziałem polskich gwiazd estrady oraz Rekonstrukcję bitwy pod Lidzbarkiem, tj. odtworzenie jednej z największych bitew napoleońskich z 10 czerwca 1807 roku. Lidzbark Warmiński słynie również z organizacji imprez kabaretowych. Miasto szczególnie warto odwiedzić na przełomie sierpnia i września oraz w listopadzie, gdyż właśnie wtedy mają tu miejsce Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry oraz Lidzbarskie Starcia Kabaretowe (eLeSKi).

 

GEOGRAFIA

Lidzbark Warmiński to niegdysiejsza stolica Warmii, a dziś jedno z wielu średniej wielkości miast w województwie warmińsko-mazurskim, zamieszkałe przez około 16 000 osób. Miejscowość jest położona około 50 km na północ od Olsztyna, w rozwidleniu rzek Łyny i Symsarny i na styku trzech mezoregionów: Niziny Sępopolskiej, Pojezierza Olsztyńskiego i Wzniesień Górowskich.

 

HISTORIA

Lidzbark Warmiński to miasto bardzo ciekawe pod względem historycznym. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1240 roku, kiedy to Krzyżacy opanowali gród Lecbarg, czyli tereny dzisiejszego Lidzbarku. Miejscowość przez wiele lat pozostawała we władaniu rycerzy zakonu. W 1235 roku została przekazana biskupowi warmińskiemu Anzelmowi, a w 1308 otrzymała przywileje miejskie na prawie chełmińskim od biskupa Eberharda z Nysy.
Prawdziwy rozkwit i ożywienie gospodarcze miasta nastąpiły jednak po wyborze tutejszego zamku na siedzibę biskupów. Zamek stał się ośrodkiem administracyjnym, sądowniczym, kulturalnym i edukacyjnym. To w nim kwitło życie kulturalne, tu funkcjonowała szkoła i stanowiono prawa.
W 1440 roku Lidzbark przyłączył się do Związku Pruskiego, a na zjeździe w Elblągu jego mieszkańcy wypowiedzieli wojnę Krzyżakom. Nastała wojna trzynastoletnia, w czasie której na zamku stacjonowały sprzymierzone z polskimi wojska czeskie. Traktat toruński z 1466 roku włączył Warmię do Korony.
W wyniku Pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, Warmia została wcielona do Prus, co spowodowało spowolnienie rozwoju gospodarczego miasta. 10 czerwca 1807 roku miała tu miejsce bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim, a w zasadzie Bitwa pod Heilsbergiem, jak wówczas nazywał się Lidzbark. Z racji swojego położenia miasto stało się głównym ośrodkiem dowodzenia Rosjan i Prusaków przeciw Francuzom.
Z czasem rozbiórce ulegały średniowieczne fortyfikacje Lidzbarku. Powstawały jednak też nowe budowle, m.in. kościół ewangelicki (1821-1823) i ratusz miejski (1903). Lidzbark Warmiński wrócił na tereny Polski dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy doszczętnie zniszczony, obecnie przeżywa rozkwit gospodarczy i turystyczny.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.