Ostrołęka

Ostrołęka to ważny ośrodek administracyjny oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego dla północno-wschodniej części Polski. Miejscowość leży nad Narwią, w połowie drogi między Warszawą a Białymstokiem. Warto odwiedzić Ostrołękę, zwiedzić jej liczne zabytki i wziąć udział w organizowanych tu imprezach kulturalnych.

 

ostrołęka

Ostrołęka to ważny ośrodek kulturalny i przemysłowy dla północno-wschodniej Polski. Za organizację życia kulturalnego miasta odpowiadają Ostrołęckie Centrum Kultury (składające się z Ośrodka Folkloru i Tańca, Galerii Ostrołęka, Klubu „Oczko” i Kina „Jantar”), Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”. Ponadto, co roku w maju odbywają się „Dni Ostrołęki”, w ramach których organizowane są liczne imprezy plenerowe, festyny, zawody sportowe i koncerty muzyczne. Ważnym elementem tego wydarzenia jest widowisko plenerowe „Bitwa pod Ostrołęką”. Również co roku, we wrześniu, odbywa się ogólnopolski przegląd zespołów rockowych „Rockołęka”.
Do najciekawszych zabytków Ostrołęki należą: grodzisko wczesnośredniowieczne, kościół Farny pod wezwaniem NMP i św. Mikołaja z XIV w., zespół klasztorny pobernardyński oraz klasycystyczny ratusz z 1824 roku.

 

GEOGRAFIA

Ostrołęka to miasto powiatowe w województwie mazowieckim, nad rzekami Narwią, Omulew i Czeczotką. Miejscowość jest położona na Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej.
Ostrołęka jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Ma bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem, od których oddalona jest o ok. 120 km. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe (nr 53 i 61) oraz dwie drogi wojewódzkie (nr 544 i 627).

 

HISTORIA

Pierwsze pisane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1373 roku, kiedy to Ostrołęka otrzymała od księcia Mazowieckiego Siemowita III przywilej na wójtostwo. W 1526 roku miejscowość została włączona do Korony, a 37 lat później wybuchł tu pożar oraz zaraza, które kompletnie spustoszyły miasto.
W XVII wieku, na skutek rozwoju handlu, nastąpiło tu ożywienie gospodarcze, które niestety w latach 50-tych, w okresie potopu szwedzkiego, zostało zahamowane.
W 1795, po III rozbiorze Polski, Ostrołęka dostała się do zaboru pruskiego, a w 1807 roku została tu stoczona bitwa między wojskami francuskimi a rosyjskimi, zwycięska dla Francuzów.
26 maja 1831 wybuchła tu bitwa wojsk polskich pod dowództwem J. Skrzyneckiego i rosyjskich. W jej wyniku miasto zostało niemal całkowicie zniszczone.
W 1915 przez miasto przeszedł front I wojny światowej, który przyniósł znaczne zniszczenia wojenne. Po wojnie nastąpiła odbudowa miasta oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego.
Podczas okupacji hitlerowskiej w Ostrołęce funkcjonowały obozy pracy przymusowej.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.