Piekary Śląskie

Można powiedzieć, że Piekary Śląskie mają dwa oblicza: z jednej strony jest to miasto przemysłowe i górnicze, a z drugiej – duchowa stolica Górnego Śląska. Piekary słyną jako jedno z najstarszych miejsc pielgrzymek w kraju, o tradycji sięgającej XVII w. Miasto należy do dziś do bardzo licznie odwiedzanych, co roku goszcząc kilka tysięcy pielgrzymów.

 

o Piekarach Śląskich

Dla Ślązaków Piekary stanowią centrum kultu maryjnego. Wśród pielgrzymów są oczywiście nie tylko mieszkańcy Śląska, ale także katolicy z całego kraju i zagranicy, którzy przybywają, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Piekarskiej, największym skarbem tutejszej Bazyliki.

Piekary cieszą oko dużą ilością zieleni, bardzo dba się tutaj o roślinność osiedlową, parki, skwery oraz trawniki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pięknie usytuowany na obszarze 10 ha, jest jednym z chętniej odwiedzanych obiektów. W mieście ma swój początek kilka pieszych szlaków turystycznych, prowadzących w okolice.

W Piekarach znajduje się 30-metrowy kopiec, upamiętniający Powstania Śląskie. Pomysł jego usypania zrodził się w 1930 r., w dziesiątą rocznicę drugiego powstania śląskiego. Nad konstrukcją kopca pracowali m.in. dowódcy dywizji trzeciego powstania, powstańcy wielkopolscy oraz uczestnicy powstania styczniowego.

Będąc w Piekarach można się wybrać na wycieczkę nad Jezioro Rogoźnik, położone zaledwie 5 km od miasta i zapewniające świetne warunki do wypoczynku i rekreacji. Warto również uwzględnić w planach miejscowość Świerklaniec, która słynie ze wspaniałego Pałacu Kawalera, wzniesionego w XIX w.

 

GEOGRAFIA

Piekary Śląskie leżą w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w południowo-zachodniej Polsce. Gospodarka miasta od zawsze opiera się na górnictwie węgla kamiennego oraz hutnictwie cynku i ołowiu. Obszarze 3,967 ha zamieszkuje ok. 60 000 osób.

Położone jedynie 5 km od Bytomia i 20 km od lotniska Katowice-Pyrzowice, Piekary Śląskie są dobrze skomunikowane z innymi miastami regionu, dzięki czemu dojazd tu nie stanowi problemu. Miasto posiada również dogodne połączenia drogowe, wciąż zresztą rozbudowywane, z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem i Poznaniem, a także ze wszystkimi przejściami granicznymi w południowej Polsce.

 

HISTORIA

Pierwsza pisemna wzmianka o Piekarach pochodzi z XII w. W osadzie już w 1303 r. znajdował się niewielki kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, zbudowany w stylu romańskim. Obraz Matki Boskiej, pędzla nieznanego malarza, był wówczas umieszczony na bocznym ołtarzu.

W XV w. rozwinęło się hutnictwo cynku i ołowiu, co pociągnęło za sobą wzrost osadnictwa. Początki kultu Matki Boskiej Piekarskiej przypadają na wczesny wiek XVII. W swoich pismach ksiądz proboszcz Jakub Roczkowski opowiada o licznych cudach, jakie miały miejsce wkrótce po przewieszeniu obrazu z ołtarza bocznego na ołtarz główny (w 1659 r.). Wieści o tych cudownych zdarzeniach szybko rozniosły się po całym regionie.

Kiedy w 1676 w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, ludzie posłuchali rady Jezuitów i zebrali się przed obrazem Matki Boskiej. Wkrótce zaraza wygasła. Cztery lata później austriacki cesarz, Leopold I, zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu z Piekar do ogarniętej epidemią Pragi. Obraz przywieziono – cud się powtórzył.

Król Jan III Sobieski w drodze do Wiednia w 1683 r. zatrzymał się na krótko w Piekarach, by pomodlić się przed cudownym obrazem. W 1697 r. odwiedził Piekary August III Mocny. To tutaj przyjął wiarę katolicką oraz przysiągł wierność układowi pacta conventa. W ciągu wieków w Piekarach zatrzymywało się wiele innych znaczących osobistości, wśród nich także król August II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm IV.

W wyniku nasilenia kolonizacji i germanizacji Piekar w XVIII w., narodził się silny ruch na rzecz zachowania polskich korzeni miasta i jego okolic. W 1842 r. proboszcz Piekar, ksiądz Alojzy Ficek, rozpoczął budowę kościoła w stylu neoromańskim według projektu Daniela Grotschela. Właśnie w tej świątyni miał zawisnąć Cudowny Obraz Matki Boskiej Piekarskiej.

Dopiero w 1934 r. nazwa Piekary Wielkie została zmieniona na Piekary Śląskie. Obecny układ miasta jest wynikiem reformy administracyjnej z 1975 r., na mocy której połączyły się miejscowości: Kozłowa Góra, Dąbrówka Wielka, Kamień oraz Brzeziny Śląskie.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.