Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski to miasto w centralnej Polsce, oddalone o około 50 km od stolicy województwa – Łodzi. To miejsce o ciekawej przeszłości, słynące ze wspaniałych zabytków, dlatego jest szczególnie upodobane przez miłośników historii.

 

piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski to miasto zabytkowe. Miłośnicy zwiedzania powinni odwiedzić w szczególności: Stare miasto, mury miejskie z XIV i XV wieku, zamek królewski z początków XVI wieku, Wielką Synagogę (1791-1793), czyli obecną Bibliotekę Publiczną, Małą Synagogę oraz pałac Jaxa-Bykowskich z XV wieku. Warte zobaczenia są też niektóre obiekty sakralne, np. cerkiew prawosławna pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XIX stulecia, kościół farny pw. św. Jakuba z XIII wieku, kościół Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii z XIV w. oraz kościół podominikański pod wezwaniem św. Jacka i św. Doroty (XIV-XVII w.)
Zabytki Piotrkowa i okolicznych miejscowości można również obejrzeć na Szlaku Rekreacyjnym Rzeki Pilicy. Ma on długość 122 km i biegnie trasą: Piotrków Trybunalski – Barkowice – Bronisławów – Swolszewice – Borki – zapora na Pilicy – Smardzewice – Tresta – Zarzęcin – Sulejów – Taraska – Szarbsko – Dąbrówka – Diabla Góra – Wacławów – Skotniki – Faliszew – Taras – Przedbórz – Biały Brzeg – okolice wsi Rączki – Krzętów.
Piotrków Trybunalski warto odwiedzić w czasie organizowanych tu imprez cyklicznych. Do najciekawszych należą: Dni miasta (pierwszy weekend czerwca), Festiwal Kabaretowy „Trybunały Kabaretowe”, Masa Krytyczna (każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00 spod budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego), Dni muzyki kameralnej, Ogólnopolski konkurs literacki o „Rubinową Hortensję” oraz Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych.

 

GEOGRAFIA

Piotrków Trybunalski to miasto powiatowe w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, zamieszkane przez około 77 tysięcy mieszkańców. Miejscowość jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez Piotrków przebiegają: autostrada A1, drogi krajowe nr 8 (E67), nr 12 i nr 91 oraz droga wojewódzka nr 716.

 

HISTORIA

Piotrków Trybunalski został po raz pierwszy wzmiankowany w dokumencie Leszka Białego dla opactwa cystersów w Sulejowie z roku 1217. Miejscowość uzyskała prawa miejskie na przełomie XIII i XIV wieku, które później zostały odnowione w 1404 roku przez Władysława Jagiełłę.
W 1493 roku ustanowiono pierwszy sejm w Piotrkowie – jest to data uważana za początek parlamentaryzmu polskiego. W XV i XVI stuleciu miejscowość była miejscem zjazdów generalnych i prowincjonalnych oraz walnych sejmów.
Wieki XVII i XVIII nie były dla Piotrkowa łaskawe. W latach 50-tych XVII wieku oraz w roku 1702 miasto zostało zajęte przez wojska szwedzkie, a w 1793 roku, wskutek II rozbioru Polski, włączono je do zaboru pruskiego.
W XIX stuleciu Piotrków wrócił w granice Królestwa Polskiego i od tamtej pory zaczął się jego intensywny rozwój. Uruchomiono połączenie kolejowe do Warszawy i Wiednia, utworzono gubernię piotrkowską, obejmującą m.in. Łódź, Częstochowę i Zagłębie Dąbrowskie, a także rozpoczęto wydawanie lokalnej gazety – „Tygodnia”.
W pierwszych miesiącach I wojny światowej Piotrków kilkakrotnie opanowywały wojska niemieckie i rosyjskie, by w ostateczności zostać zajętym przez wojska austriackie. W dniach 2-5 listopada 1918 roku rozbrojono okupantów austriackich, a Piotrków włączono do województwa łódzkiego.
II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia. W dniach 2-4 września 1939 roku miasto było nieustannie bombardowane, wskutek czego zniszczono około 200 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 5 września (Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim) nastąpiło zajęcie miasta przez Wehrmacht, co dało początek okupacji hitlerowskiej. Pod koniec września lub na początku października (dokładna data nie jest znana) utworzono w Piotrkowie getto. Było to pierwsze getto żydowskie w okupowanej Europie.
18 stycznia 1945 roku do Piotrkowa wkroczyła Armia Czerwona i Wojsko Polskie oswobadzając miasto.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.