Ryn

W porównaniu z innymi miejscowościami w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Ryn sprawia wrażenie oazy ciszy i wypoczynku. Panuje tu spokojniejsza i bardziej dystyngowana atmosfera niż chociażby w hałaśliwych Mikołajkach. Turyści ściągają do Rynu, by odwiedzić zamek z XIV w., przebudowany w stylu angielskiego neogotyku.

 

o Rynie

Turyści zmierzający do Rynu już z daleka mogą zobaczyć majestatyczny zamek krzyżacki na wzgórzu. Dziś znajduje się w nim Muzeum Regionalne, gromadzące w swoich zbiorach ponad 700 cennych eksponatów z dziedziny etnografii, geologii, archeologii, sztuki i wojskowości. Ważnym wydarzeniem lata 2006 było otwarcie w zamku czterogwiazdkowego luksusowego hotelu „Hotel Zamek Ryn”. Kierownictwo hotelu za cel postawiło sobie spełnienie najbardziej wyrafinowanych potrzeb gości. Niezwykłą atrakcją dla turystów są pokazy „światło i dźwięk”, której organizatorzy z dbałością i wyobraźnią odtwarzają klimat średniowiecza.

Zamek to z pewnością najważniejsza budowla w Rynie, jednak zwiedzający mogą obejrzeć także inne zabytki: XIX-wieczna kaplica ewangelicka, spichlerz na zboże z przełomu XIX i XX w., młyn wodny, 30 kamienic z XIX w. (przy ul. Świerczewskiego i ul. Kościuszki), jak też holenderski wiatrak zbudowany w 1873 r. Ostatni z wymienionych obiektów stoi na wzgórzu, tuż przy wyjeździe z miasteczka, przy głównej drodze Giżycko-Mrągowo. Obecnie wiatrak stanowi własność prywatną i niestety nie jest udostępniony zwiedzającym. Pocieszeniem może być rozległy widok Rynu oraz Jeziora Ryńskiego, który roztacza się ze wzgórza.

 

GEOGRAFIA

Ryn to miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim, liczące około 3000 mieszkańców. Leży w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, pomiędzy dwoma jeziorami – Ołów i Ryńskim. Niewielkie odległości dzielą Ryn od czterech większych miast regionu: tylko 22 km od Kętrzyna, 21 km od Giżycka, 20 km od Mrągowa i 14 km od Mikołajek. Z Rynu jest więc blisko do wszystkich ważniejszych miejscowości w regionie.

Na całym obszarze Mazur, a więc również w Rynie, panują najbardziej surowe warunki klimatyczne w nizinnej części Polski. Lata są krótkie i łagodne, zaś zimy długie i mroźne. Jednak bez względu na porę roku okolice Rynu niezmiennie urzekają malowniczością, dzięki gęstym lasom, zespołom wzgórz i urozmaiconej linii brzegowej jezior mazurskich.

 

HISTORIA

Historia Rynu ma swoje początki w 1377 r. To wtedy Krzyżacy wznieśli fortecę na terenie, który ongiś był fortyfikacją ludów pruskich. Forteca, zbudowana na planie koła z wieżyczkami na narożach, miała bronić książąt przed Litwinami. Niebawem w pobliżu została założona osada, o której po raz pierwszy wspomina się w dokumentach z 1405 r.

W 1393 r. powstała odrębna Komturia Ryn (Rhein), która przetrwała do 1468 r. Jeden ze najsłynniejszych Komturów Rheinu, Rudolf von Tippelskirch, jest również znany ze swego udziału w kolonizacji Prus Wschodnich.

Po sekularyzacji w 1525 r. swojego lenna przez ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Alberta von Hohenzollerna, w wyniku której powstały Prusy Książęce, mieścił się tu urząd starosty Dystryktu Ryńskiego, aż do 1775 r. W okresie najazdów tatarskich na Prusy Wschodnie, 7 lutego 1657 r. osada została spalona, a wielu spośród mieszkańców trafiło do niewoli.

W latach 1709-1711 Ryn nękała zaraza. Upłynęło wiele lat, lecz w końcu, pomimo wszelkich przeciwności, w 1723 r. król pruski Fryderyk Wilhelm I nadał osadzie status miasta. Na tę decyzję wpłynął w pierwszej kolejności fakt, że Rhein już od pewnego czasu funkcjonował jako centrum administracyjne większego regionu wiejskiego. Nie ulega wątpliwości, że dzięki zmianie statusu Ryn zyskał bodziec do dalszego rozwoju, którego bardzo mu było trzeba.

Pod koniec XVIII w., w czasie wojen napoleońskich, w mieście kwaterowali żołnierze. W 1853 r. średniowieczny zamek zmieniono w więzienie, natomiast trzy lata później przebudowano go w stylu angielskiego neogotyku – i w tej formie oglądamy go dzisiaj. Rekonstrukcja była konieczna po wielu zniszczeniach, jakim zamek uległ w ciągu wieków.

Dalsze lata przyniosły stagnację. Dopiero w 1902 r., po otrzymaniu połączenia kolejowego, Ryn zaczął się ponownie rozwijać, chociaż nie była to linia kolejowa z prawdziwego zdarzenia, a tylko odgałęzienie kolejki wąskotorowej.

Pomiędzy rokiem 1818 a 1945 Rhein należał do powiatu giżyckiego (Landkreis Lötzen). Od 1945 r. nazwa miasta brzmi Ryn.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.