Supraśl

Supraśl to miasto i siedziba gminy w województwie podlaskim, położone około 17 km od Białegostoku. Czyste powietrze, sprzyjający mikroklimat oraz znajdujące się w pobliżu miasta bogate złoża borowinowe przyciągają tu co roku mnóstwo turystów.

 

supraśl

Mimo swoich niewielkich rozmiarów, Supraśl obfituje w zabytki. Będąc tu szczególnie warto zobaczyć: prawosławny monaster męski Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana Teologa, neobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy z II połowy XIX wieku, neogotycki kościół ewangelicko-augsburski z 1870 roku, zespół fabryczny Jansena oraz Dwór Zacherta.
Bardzo ciekawym obiektem jest pałac Buchholtzów – obecne liceum plastyczne. Na przełomie wieków XIX i XX była to siedziba jednej z najsłynniejszych rodzin supraskich fabrykantów. We wnętrzu zachowały się polichromie, stolarka, sztukateria i żeliwna secesyjna klatka schodowa. Przy pałacu znajduje się park. Jest to jedyny secesyjny ogród w województwie podlaskim.

 

GEOGRAFIA

Supraśl to miasto i siedziba gminy w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, zamieszkane przez około 4 700 osób. Miejscowość leży nad rzeką Supraślą, na Wysoczyźnie Białostockiej. W Supraślu znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Supraślu pochodzą z 1501 roku. Najważniejszą rolę od samego początku pełnił tutejszy klasztor. To wokół niego formowały się osady i to on był znaczącym ośrodkiem kulturalnym ziem ruskich. O jego znaczeniu świadczy również fakt, iż w 1582 odwiedził go patriarcha bułgarski Gabriel, a w 1590 – patriarcha Jeremiasz II. W 1695 roku utworzono przyklasztorną drukarnię, a w 1711 pierwszą we wschodniej Polsce papiernię. Tłoczono tu książki świeckie w języku łacińskim i polskim oraz książki religijne w języku cerkiewnosłowiańskim. Niestety, w 1796 roku większość dóbr klasztoru została skonfiskowana przez władze pruskie.
Do 1807 roku Supraśl był siedzibą biskupstwa unickiego, lecz po pokoju w Tylży znalazł się pod zaborem rosyjskim, a władze rosyjskie monaster supraski przekazały zakonnikom prawosławnym. W 1834, po wprowadzeniu przez władze carskie ceł na towary sprowadzane z Królestwa Polskiego do Rosji, w Supraślu powstały pierwsze manufaktury sukiennicze i warsztaty tkackie, produkujące głównie na rynek rosyjski.
Supraśl otrzymał prawa miejskie w I połowie XIX wieku, lecz szybko je utracił na rzecz pobliskiego, prężnie rozwijającego się Białegostoku. Władze II Rzeczypospolitej opuszczony klasztor supraski przekazały kościołowi rzymskokatolickiemu. Po II wojnie światowej klasztor stał się siedzibą szkoły rolniczej, a w latach 90-tych XX w. został przekazany kościołowi prawosławnemu. Obecnie na jego terenie mieści się siedziba Akademii Supraskiej.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.