Brodnica

Brodnica to miasto w województwie kujawsko-pomorskim. W mieście magnesem dla turystów są przede ruiny XIV-wiecznego zamku krzyżackiego, który wyróżnia się ciekawą architekturą i atmosferą pełną tajemniczości. Wśród innych interesujących zabytków szczególnie godne uwagi są średniowieczne mury miejskie oraz spichlerze barokowe z XVII stulecia. Jeziora i lasy w okolicy umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

brodnica

Brodnica to ciekawe, zabytkowe miasto. Będąc tu, szczególnie warto odwiedzić gotycki kościół św. Katarzyny z końca XIII wieku, ruiny zamku krzyżackiego z XIV wieku, fragment ratusza z końca XIV w., fragmenty średniowiecznych murów miejskich z XIV i XV wieku oraz spichlerze barokowe z XVII stulecia.

Interesującym obiektem jest również muzeum, prezentujące pamiątki regionu.

 

GEOGRAFIA

Brodnica to miasto i siedziba powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad rzeką Drwęcą. Miejscowość zamieszkuje 27 731 osób. Przez Brodnicę przebiega droga krajowa nr 15 (Olsztyn-Ostróda-Brodnica-Toruń-Gniezno-Krotoszyn-Trzebnica-Wrocław). Miasto ma również dobre połączenia drogowe z Sierpcem (droga wojewódzka nr 560), Jabłonowem Pomorskim (droga wojewódzka nr 543) i Działdowem (droga wojewódzka nr 544). Ponadto, kursują stąd pociągi do Grudziądza, Jabłonowa Pomorskiego, Bydgoszczy, Laskowic Pomorskich oraz Warszawy i Krakowa.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Brodnicy pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. W 1303 roku ziemie te stały się własnością zakonu krzyżackiego, a dwa lata później rozpoczęła się budowa zamku.

Po raz pierwszy jako „civitas”, a więc miasto lokowane na prawie niemieckim, Brodnica była wzmiankowana w 1317 roku. W 1320 rozpoczęto budowę podwójnego pasa murów otaczających miejscowość. Początkowo władzę w mieście sprawował wójt, lecz później powołana została rada miejska wraz z burmistrzem. Brodnica szybko się rozwijała. W 1380 roku zbudowano szpital i kościół św. Ducha.

W 1466 roku Brodnica weszła w granice Polski. Miasto dwa razy nawiedziły pożary (1553 i 1661), podczas których zostało doszczętnie zniszczone. Brodnica często też zmieniała swoją przynależność narodową – od 1772 roku należała do Prus, w latach 1806-1815 do Księstwa Warszawskiego, następnie znów do Prus i od 1817 roku do Prus Zachodnich. Do Polski powróciła po okresie zaborów w 1920 roku, na mocy traktatu wersalskiego.

We wrześniu 1939 roku Brodnica znalazła się pod okupacją niemiecką, a miesiąc później miasto wraz z całym powiatem zostały wcielone do III Rzeszy. Szacuje się, że podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali od 650 do 1 000 mieszkańców powiatu brodnickiego. Najwięcej ofiar pochłonęła tzw. akcja politycznego oczyszczania terytorium przeprowadzona jesienią 1939 roku, kiedy to Niemcy aresztowali około 500 mieszkańców Brodnicy i okolicznych miejscowości. Większość z nich została następnie rozstrzelana lesie koło majątku Birkenek (Brzezinki).

W dniu 23 stycznia 1945 do Brodnicy wkroczyła Armia Czerwona. Sowieci dopuścili się w mieście szeregu rabunków i zniszczeń. Wiosną 1945 deportowano do łagrów blisko 700 osób.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top