Warunki korzystania ze strony

Korzystanie ze strony www.staypoland.com („Strona”, „Witryna”) oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia, które reguluje niniejszy Regulamin.
Aby rezerwować usługi udostępnione przez Stronę, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Zabronione jest podawanie fałszywych informacji podczas korzystania z usług na Stronie, a także publikowanie lub przesyłanie na Stronę jakichkolwiek nielegalnych, zastrzeżonych, zniesławiających, zagrażających, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub wulgarnych materiałów lub materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawo.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w żaden sposób, który mógłby zakłócać prawa osób trzecich. Przesyłając opinie dotyczące naszych wycieczek, Użytkownik wyraża zgodę na ich opublikowanie na Stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie informacje lub dane umieszczone przez niego w Witrynie, w szczególności wszelkie opinie lub dane umieszczone na Stronie podczas dokonywania rezerwacji. StayPoland ma prawo do modyfikacji wszelkich informacji lub danych umieszczonych na Stronie przez Użytkownika, w zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności.

1. Operatorem strony www.staypoland.com jest eTravel S.A. , z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394089, REGON: 144414773, NIP: PL521-36-14-786, kapitał własny 1 990 000,00 PLN (“STAYPOLAND”, „Operator”, „Organizator”, „eTravel” lub “My”).

2. Aby korzystać z usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik powinien posiadać działający adres poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową.

3. Zakres usług świadczonych przez Operatora

3.1. Wycieczki z gwarantowaną datą wyjazdu
Wycieczki z tej kategorii stanowią trzon naszej oferty i obejmują następujące produkty: Grand Tour of Poland, The Polish Dream Tour, oraz Pearls of the East.

3.2. Krótkie wycieczki (1-3 dni) oraz transfery
Kategoria usług obejmuje wycieczki najwyżej 3 dni, w których może uczestniczyć od 1 do 9 osób.
Transfery to proste usługi transportowe wynajętą limuzyną lub autokarem.

3.3. Wycieczki wielodniowe (powyżej 4 dni) oraz niestandardowe wycieczki grupowe
Wycieczki wielodniowe to wycieczki trwające co najmniej 4 dni, z wyjątkiem wycieczek określonych w pkt. 3.1.
Niestandardowe wycieczki grupowe oznaczają wycieczki tworzone według wymagań Użytkownika, przeznaczone dla maksymalnie 10 osób, bez ograniczenia jeśli chodzi o czas trwania.

3.4. Rezerwacja noclegów
StayPoland.com oferuje również możliwość rezerwacji hoteli, apartamentów i innych obiektów noclegowych na terenie Polski.

3.5. Newsletter
Za odrębną zgodą wysyłamy naszym użytkownikom biuletyn elektroniczny, zawierający treści marketingowe dotyczące naszej oferty.

4. Warunki świadczenia usług – wycieczki

4.1. Jak zarezerwować wycieczkę

Aby dokonać rezerwacji wybranej wycieczki, należy:
• odwiedzić stronę dedykowaną konkretnej wycieczce (np. poprzez katalog wycieczek znajdujący się pod adresem https://www.staypoland.com/pl/tours/)
• zapoznać się z planem wycieczki i innymi ważnymi informacjami dotyczącymi wybranego produktu
• Kliknąć przycisk „Prześlij zapytanie”
• Poprawnie wypełnić formularz osobowy
• Kliknąć przycisk „Prześlij zapytanie”

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza, skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia dalszej procedury zamówienia usługi.

4.2. Wycieczki z gwarantowaną data wyjazdu

4.2.1. Płatności

Wymagana jest zaliczka w wysokości 20% całkowitej ceny wycieczki. Prosimy o dokonanie tej płatności w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, aby zabezpieczyć swoje miejsce na wycieczce.

Zawarcie umowy następuje w momencie wysłania przez StayPoland wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji. Wiadomość taka jest wysyłana najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania zaliczki na naszym rachunku bankowym.

Pozostałą kwotę za wycieczkę należy uiścić co najmniej 65 dni przed datą wyjazdu. Jeśli rezerwacja zostanie dokonana mniej niż 65 dni przed rozpoczęciem wycieczki, wymagana będzie pełna płatność w momencie rezerwacji.

W przypadku braku wpłaty pełnej należności we wskazanym powyżej terminie, może dojść do anulowania rezerwacji. Zaliczka w takim przypadku nie jest zwracana.

4.2.2. Potwierdzenie płatności
Każdorazowo potwierdzamy każde odnotowanie płatności na naszym rachunku bankowym lub obciążenie karty płatniczej klienta. Potwierdzenie płatności jest zazwyczaj przesyłane razem z potwierdzeniem rezerwacji.

4.2.3. Zmiana rezerwacji
Nie pobieramy dodatkowych opłat za zmianę rezerwacji w zakresie zmiany liczby osób. Zmiany innych parametrów usług są możliwe, jak np. rezygnacja z niektórych punktów programu wycieczki, jednakże w takich sytuacjach klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.2.4. Rezygnacja z rezerwacji przez klienta
Anulowanie rezerwacji musi zostać przesłane drogą pisemną lub elektroniczną, w dowolnym terminie przed rozpoczęciem wycieczki. Nasze dane kontaktowe można znaleźć pod adresem https://www.staypoland.com/pl/napisz-do-nas/. Z tytułu rezygnacji pobieramy opłaty anulacyjne, zgodnie poniższymi zasadami:

  • Do 66 dni przed datą wyjazdu – pełny zwrot kosztów, z wyjątkiem opłaty serwisowej w wysokości 50 EUR za osobę.
  • 65-46 dni przed datą wyjazdu – opłata za anulowanie wynosi 50% całkowitej ceny wycieczki.
  • 45 dni lub mniej przed datą wyjazdu – opłata za anulowanie wynosi 100% całkowitej ceny.
  • Nieobecność – opłata za anulowanie wynosi 100% całkowitej ceny.

W przypadku rezygnacji zgłoszonej w trakcie trwania wycieczki, klientowi nie przysługuje żaden zwrot, w całości czy też w części.

4.2.5. Odwołanie wycieczki przez Organizatora

4.2.5. Odwołanie wycieczki przez Organizatora

Nie później niż 70 dni przed planowaną datą wyjazdu, StayPoland skontaktuje się z wszystkimi zarejestrowanymi uczestnikami, aby ostatecznie potwierdzić statusu wycieczki.

Dokładamy wszelkich starań, aby unikać anulacji wycieczek. Jednakże istnieją okoliczności niezależne od nas lub sytuacje, gdy liczba uczestników wycieczki jest zbyt niska, aby mogła się ona odbyć.

Jeśli dojdzie do anulowania wycieczki przed jej rozpoczęciem, na przykład z powodu liczby uczestników mniejszej niż 6 osób, postaramy się zaproponować uczestnikom (na ich żądanie) inne alternatywy. Mogą one obejmować przełożenie wycieczki na inną dostępną datę, zaoferowanie podobnej wycieczki z gwarantowaną datą wyjazdu lub przygotowanie dedykowanego planu wycieczki. W każdej z wymienionych sytuacji cena wycieczki zostanie skalkulowana od nowa.

Jeśli klient nie zaakceptuje zaproponowanych alternatyw, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych płatności (zwrot realizujemy w złotych polskich). Należy zauważyć, że w przypadku płatności kartą kredytową, kwota zwrotu może różnić się ze względu na wahania kursów walut. Dokładamy wszelkich starań, aby powiadomić uczestników o wszelkich anulacjach lub zmianach w programie z dużym wyprzedzeniem (co najmniej 70 dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki). Należy pamiętać, że StayPoland nie jest odpowiedzialne za dodatkowe koszty czy opłaty poniesione w związku z takimi zmianami.

4.2.6. Zmiana ceny po zawarciu umowy

Cena potwierdzona przez naszych pracowników jest gwarantowana. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w pewnych sytuacjach, takich jak nieprzewidziany wzrost kosztów transportu, znaczny wzrost podatków/opłat lokalnych lub w przypadku niekorzystnych wahań kursów walut. W takich przypadkach poinformujemy Klienta (drogą mailową lub telefoniczną) o zmianie ceny nie później niż 70 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki, wraz z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu powiadomienia, Klient w ciągu 3 dni powinien podjąć decyzję, czy zaakceptować nowe warunki, czy też anulować rezerwację. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi w ciągu 3 dni, uznamy to za akceptację nowych warunków przez Klienta. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się anulować rezerwację po otzrzymaniu powiadomienia, dokonamy zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności.

4.2.7. Liczba uczestników
W wycieczce z gwarantowaną data może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o minimalną liczbę uczestników. W przypadku wielu zgłoszeń w tym samym czasie, w wyniku których zostanie przekroczona maksymalna liczba uczestników, o przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność opłacenia zaliczki z tytułu rezerwacji usługi.
W sytuacji, gdy liczba uczestników wycieczki wynosi do 6 osób, możemy przekształcić usługę w wycieczkę o charakterze prywatnym, zachowując przy tym porównywalny zakres usług (może to mieć wpływ na zakres świadczeń i plan wycieczki), oraz niezmienną cenę.

4.2.8. Transport lotniczy
Podawane przez nas ceny usług turystycznych nie obejmują kosztu podróży do/z Polski. Jednakże na życzenie klienta jesteśmy w stanie pomóc w doborze odpowiedniej usługi transportowej, za osobnym wynagrodzeniem.

4.2.9. Transport w trakcie trwania wycieczki
Z wyjątkiem wycieczki Pearls of the East, która kończy się w Krakowie, wszystkie pozostałe wycieczki z gwarantowaną datą rozpoczęcia startują w Warszawie. W trakcie ich trwania zapewniamy transport minibusami lub małymi autokarami. Nie zapewniamy możliwości rezerwacji konkretnego miejsca w autokarze.

4.2.10. Zakwaterowanie
Uczestnikom wycieczek z gwarantowaną data rozpoczęcia zapewniamy w trakcie ich trwania noclegi w wysokiej jakości hotelach o standardzie ***/****/*****. Wszystkie pokoje są wyposażone w prywatne łazienki z toaletą. Zapewniamy, iż wszystkie obiekty, w których nocują uczestnicy naszych wycieczek, są odpowiedniej jakości oraz są położone w atrakcyjnych z punktu widzenia turystycznego lokalizacjach.
Wszystkie noclegi mają miejsce w pokojach typu “Classic”, “Standard”, etc. Możliwa jest zamiana na pokój o wyższym standardzie, za dodatkową opłatą.

4.2.11. Pokoje 1-osobowe i 3-osobowe
Dostępność pokoi 1-osobowych oraz 3-osobowych może być ograniczona. W przypadku wyboru pokoju 1-osobowego wymagamy dodatkowej opłaty – jej wysokość jest określona w cenniku wycieczki. Koszt dodatkowy pokoju 3-osobowego udostępniamy na żądanie. Pokój 3-osobowy zazwyczaj składa się z większego pokoju 2-osobowego oraz dodatkowego łóżka. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż dodatkowe łóżko będzie w identycznym standardzie.

4.2.12. Posiłki
Jeśli w cenę wycieczki są wliczone posiłki, informacja taka znajduje się na stronie z opisem wycieczki.
Prosimy o informację, nie później niż w momencie zawarcia umowy, jeśli mają Państwo specjalne wymagania co do serwowanych w trakcie wycieczek posiłków (np. ze względów zdrowotnych).

4.2.13. Zasady udziału dzieci
Z różnych względów dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą brać udziału w naszych wycieczkach.
Dzieci w wieku 8-18 lat muszą być pod opieką osób dorosłych w trakcie wycieczki.
O ile nie napisano inaczej, nie przewidujemy rabatów ze względu na wiek dziecka biorącego udział w wycieczce.

4.2.14. Zasady udziału osób palących
W autokarach i busach, którymi poruszają się uczestnicy wycieczek, palenie jest zabronione. Nie jest to również dozwolone w hotelach (chyba że regulamin hotelu stanowi inaczej).

4.2.15. Paszporty i wizy
Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu w momencie początku wycieczki, a także wizy, jeśli jest wymagana. W przypadku braku ważnego paszportu lub wizy, uczestnik odpowiada za wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z tego faktu.

4.2.16. Zasady dotyczące bagażu
Dopuszczamy, aby każdy z uczestników posiadał jedną sztukę bagażu rejestrowanego oraz jdną sztukę bagażu podręcznego. Za bezpieczeństwo bagażu odpowiada właściciel.

4.2.17. Co wchodzi w skład wycieczki
Wszelkie usługi, składające się na wycieczkę, są ustalane z uczestnikiem przed zawarciem umowy. Zazwyczaj są one wyszczególnione na stronie z opisem wycieczki, i obejmują spotkanie powitalne, zakwaterowanie w hotelach, posiłki zgodnie ze specyfikacją, usługi tour leadera, kierowcy i przewodników, koszt biletów zgodnie ze specyfikacją, podatki, oraz inne usługi wskazanie w planie wycieczki. Uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją w/w usług.

4.2.18. Czego nie wliczamy w cenę
Cena wycieczki nie obejmuje w szczególności takich usług, jak koszt biletów lotniczych, koszt ubezpieczeń podróżnych, transferów lotniskowych, kosztów paszportowych i wizowych, posiłków w trakcie wycieczki (zgodnie ze specyfikacją) oraz opcjonalnych wycieczek dodatkowych. Również wszelkie inne usługi, nie związane bezpośrednio z naszą usługą, są opłacane przez uczestnika osobno (przykładowo koszt usług dodatkowych w hotelach, napiwków, etc.).

4.2.19. Zmiany w planie wycieczki lub zakwaterowaniu
Pomimo tego, że bardzo starannie planujemy nasze wycieczki, musimy mieć możliwość wprowadzania zmian w ich planach w razie potrzeby. Dotyczy to również hoteli, w których kwaterujemy uczestników. W takim przypadku zobowiązujemy się do zastąpienia każdej anulowanej lub zmienionej usługi, inną o porównywalnej wartości dla uczestnika.

4.2.20. Podstawa prawna
Umowa i wszystkie sprawy z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. Uczestnik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję polskich sądów mających siedzibę w Warszawie.

4.3. Krótkie wycieczki (1-3 dni) oraz transfery

4.3.1. Zasady płatności

W momencie rezerwacji pobieramy 20% depozytu, liczonego od ceny całkowitej wycieczki. Pozostała należność powinna być wpłacona co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

4.3.2. Zasady anulacji

Jeśli musisz anulować swoją wycieczkę 22 dni lub wcześniej przed wyjazdem, pobieramy tylko niewielką opłatę serwisową w wysokości 20 EUR od osoby. Anulacje dokonane 20-14 dni przed wyjazdem skutkują opłatą w wysokości 50% ceny całkowitej wycieczki. Anulacje dokonane mniej niż 14 dni przed wyjazdem skutkują opłatą w wysokości 100% ceny wycieczki.

W szczególnych przypadkach, jak np. rezerwacje usług o stawkach bezzwrotnych, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania warunków płatności i anulowania rezerwacji.

4.4. Wycieczki kilkudniowe (4 dniowe i dłuższe) oraz wycieczki grupowe

4.4.1. Zasady płatności

W momencie rezerwacji pobieramy 20% depozytu, liczonego od ceny całkowitej wycieczki. Pozostała należność powinna być wpłacona co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

4.4.2. Zasady anulacji

Jeśli musisz anulować swoją wycieczkę 31 dni lub wcześniej przed wyjazdem, pobieramy tylko niewielką opłatę serwisową w wysokości 50 EUR od osoby. Anulacje dokonane 30-16 dni przed wyjazdem skutkują opłatą w wysokości 50% ceny całkowitej wycieczki. Anulacje dokonane 15 i mniej dni przed wyjazdem skutkują opłatą w wysokości 100% ceny wycieczki.

W szczególnych przypadkach, jak np. rezerwacje usług o stawkach bezzwrotnych, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania warunków płatności i anulowania rezerwacji.

4.5. Ceny usług
Walutą rozliczeniową dla wszystkich oferowanych usług jest Złoty Polski (PLN). Ceny wycieczek są również prezentowane w innych walutach (EUR, USD, GBP, AUD, CAD), jednak należy je traktować wyłącznie orientacyjnie.

Z zasady ceny wycieczek potwierdzone przez naszych konsultantów są gwarantowane i niezmienne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ich zmiany w wyniku gwałtownego i nieoczekiwanego wzrostu cen usług składających się na naszą usługę turystyczną (jak np. wzrost cen usług transportowych). Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji oceniamy jako znikome, jednak należy brać to pod uwagę podczas zawierania umowy.

4.6. Typy płatności
Akceptujemy płatności kartami kredytowymi lub przelewy bankowe na nasze rachunki.

Płatność kartą:
W przypadku wyboru płatności kartą kredytową, nasz pracownik ręcznie obciąża kartę należną kwotą. Walutą rozliczeniową jest Złoty Polski (PLN).

Dane do przelewu bankowego:

eTravel S.A
Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
ING BANK SLASKI SA
PLN 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156
EUR 55 1050 1025 1000 0090 3027 3172
Swift: INGBPLPW

Pokrycie kosztów przelewu bankowego leży po stronie osoby zlecającej przelew.
W przypadku chęci dokonania płatności w Euro, obliczymy ostateczną cenę zgodnie z kursem kupna Narodowego Banku Polskiego. Aktualne kursy można sprawdzić na stronie www.nbp.pl/kursy/kursyC.html.

4.7. Zakres odpowiedzialności StayPoland
Dołożymy wszelkich starań, aby ostateczny zakres zarezerwowanej usługi w jak największym stopniu odpowiadał zamówieniu złożonemu przez użytkownika.

Dokładamy również starań, aby jakość usług oferowanych przez naszych kontrahentów, które wchodzą w skład usługi turystycznej wykupionej przez użytkownika, były jak najlepszej jakości. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszelkie usługi wchodzące w skład oferowanych przez nas usług turystycznych. Dotyczy to również konsekwencji powstałych w wyniku zawinionego błędu popełnionego przez naszego pracownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, błędy lub zaniedbania osób trzecich nie zatrudnionych bezpośrednio przez StayPoland lub działających poza naszą kontrolą.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność za opóźnienia, zmiany w harmonogramie, straty, obrażenia spowodowane przez siłę wyższą lub zarządzenia rządowe, lokalne przepisy, warunki klimatyczne, pożary, wojny, zamieszki, kradzieże, działalność terrorystyczną, niepokoje społeczne i pracownicze, kradzieży, awarii mechanicznych lub konstrukcyjnych oraz trudności, chorób, epidemii, kwarantanny, regulacji lub niebezpieczeństwa medycznego lub celnego, wypadków na morzu, podróży lądowych i lotniczych oraz innych podobnych działań, incydentów, zaniedbań i warunków pozostających poza naszą kontrolą („siła wyższa”).

Anulowanie wycieczki lub jakichkolwiek usług w wyniku niemożności klienta do przyjazdu do Polski w wyniku okoliczności zewnętrznych (np. wybuchy wulkanów, powodzie) nie zwalnia klienta z opłaty za anulowanie usługi turystycznej. Jednak w przypadku, gdy Klient nie może przybyć z powodu siły wyższej lub odwołania lotu – obiecujemy zminimalizować koszty anulowania nałożone na ciebie.

Jeśli w wyniku działania siły wyższej Klient nie będzie mógł wrócić do swojego kraju w planowanym terminie zakończenia pobytu, zobowiązujemy się do pomocy w zminimalizowaniu kosztów przedłużonego pobytu.

4.8. Zakres odpowiedzialności klienta
Obowiązkiem klienta jest stawienie się osobiste we wskazanym miejscu i terminie w momencie rozpoczęcia usługi turystycznej, oraz postępowanie w zgodzie z zasadami określonymi przez organizatora w trakcie jej trwania.

W przypadku gdy zachowanie uczestnika będzie negatywnie wpływało na korzystanie z usługi przez innych uczestników, lub nie będzie w zgodzie z zasadami określonymi przez organizatora, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takiej osoby z wycieczki, bez zwrotu kosztów uczestnictwa (w proporcjonalnej części lub całości).

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie i osoby znajdujące się pod jego opieką.

4.9. Koszt usług
Koszty usługi są zawarte w uzgodnionej z klientem cenie lub opublikowanym cenniku pakietu wycieczek.
Mogą wystąpić dodatkowe koszty, np. w przypadku zakupu biletu kolejowego i opłaty pocztowej lub podobnych usług. We wszystkich takich przypadkach zawsze w przejrzysty sposób wyceniamy koszty po otrzymaniu zapytania o wycenę usług dodatkowych.

Jeśli Klient zarezerwuje wycieczkę z kierowcą z ustalonym harmonogramem i po rozpoczęciu podróży zgłosi chęć wydłużenia czasu trwania wycieczki o ponad 10% długości zawartej w umowie, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami.

4.10. Reklamacje
Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej (na adres poczty elektronicznej travel@staypoland.com lub listem poleconym na adres naszego biura) najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia świadczenia usługi.

Prosimy, aby w przypadku niezadowolenia ze świadczonej usługi, zgłaszać ten fakt niezwłocznie. Pozwoli to nam odpowiednio zareagować jeszcze w trakcie świadczenia usługi.

Jeśli w wyniku reklamacji klienta dojdzie do zmiany zakontraktowanej usługi na usługę zastępczą, zwrócimy wynikającą z tego faktu różnicę pieniężną – pod warunkiem, że usługa zastępcza nie jest tej samej lub wyższej wartości.

4.11. Wersje językowe
Generalnie udostępniamy możliwość zamówienia naszych usług w następujących językach: angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Zastrzegamy przy tym, że możliwość zamówienia wybranej usługi w danym języku może być niedostępna. Co do zasady, jeśli formularz zamówienia usługi nie jest dostępny w wybranym języku, oznacza to, iż usługa w tym języku jest również niedostępna.

4.12. Podstawa prawna
Umowa i wszystkie sprawy z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję polskich sądów mających siedzibę w Warszawie.

5. Warunki świadczenia usług – oferty zakwaterowania

5.1. Definicje

HOTEL – przedsiębiorca świadczący Usługi oraz Usługi Dodatkowe, odpowiedzialny za ich wykonanie;
OPERATOR – eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie;
POTWIERDZENIE REZERWACJI – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie, zawierający cenę oraz warunki rezerwacji;
SERWIS – system teleinformatyczny Operatora, udostępniony Użytkownikowi pod adresem https://www.staypoland.com/hotels/, umożliwiający przeglądanie, wybór oraz rezerwację lub zakup Usług;
USŁUGI – usługi hotelarskie świadczone przez Hotel na rzecz Użytkownika,po ich nabyciu lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu;
USŁUGI DODATKOWE – wszelkie usługi dodatkowe, z których Użytkownik skorzystał w Hotelu lub innym obiekcie związanym z Hotelem (np. usługi parkingowe, czyszczenia garderoby, płatnej telewizji, mini-bar i inne), płatne bezpośrednio w Hotelu (chyba że Operator umożliwia ich zakup lub rezerwację poprzez Serwis);
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, korzystająca z Usług Operatora, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób;
VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie, konieczny dla okazania w Hotelu, w celu skorzystania z Usługi;
WARUNKI – szczegółowe zasady korzystania z Serwisu;
ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny, sporządzony przez Użytkownika za pomocą Serwisu, który został przyjęty do realizacji przez Operatora, będący wyłączną formą dokonania rezerwacji lub zakupu w Serwisie.

5.2. Wersje językowe
Udostępniamy możliwość rezerwowania usług noclegowych w języku polskim oraz angielskim. Wybór wersji językowej leży po stronie użytkownika.

5.3. Jak zarezerwować nocleg

W celu rezerwacji usługi noclegowej, należy:
• wejść na stronę https://www.staypoland.com/hotels/
• wypełnić formularz wyszukiwania, podając niezbędne dane (cel podróży, date przyjazdu oraz wyjazdu);
• po wyświetleniu dostępnych ofert, należy wybrać jedną poprzez kliknięcie na guzik “Wybierz pokój” lub “Rezerwuj”
• wypełnić formularz rezerwacyjny, podając wszystkie wymagane dane
• potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• opłacić rezerwację (jeśli jest to wymagane)

Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego Zamówienia przez Użytkownika, chyba że takie błędy powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.

Użytkownik w zależności od wybranej formy płatności otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem. Voucher jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu i umożliwiającym wykorzystanie zamówionej Usługi w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik winien upewnić się, że Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, potwierdzające zamówioną Usługę zostało mu dostarczone prawidłowo. W przypadku braku takich dokumentów Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.
Operator zobowiązany jest wysłać Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, natomiast nie gwarantuje ich dostarczenia i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku tych dokumentów podczas zakwaterowania Użytkownika w Hotelu, jeżeli taki brak powstał na skutek okoliczności, za które Operator nie odpowiada.

W przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia wraz z wyborem formy płatności „przelew bankowy”, Operator przesyła Użytkownikowi Voucher, dopiero po otrzymaniu przez Operatora wszystkich środków należnych za zamówioną Usługę.

5.4. W momencie przesłania przez Użytkownika poprawnie wypełnionego elektronicznego Zamówienia, dochodzi do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności e-przelewem lub kartą płatniczą oznacza to zobowiązanie do zapłaty ceny usługi na rzecz Operatora, lub do zablokowania odpowiedniej kwoty na poczet późniejszego obciążenia karty płatniczej.

5.5. Zasady zmian lub anulacji Zamówień

5.5.1. Zmian lub anulacji zamówionej Usługi należy dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie oraz telefonicznie pod numerem 22 492 77 77 lub formie korespondencji elektronicznej na adres rezerwacja@hotele.pl. Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Użytkownika, aby stały się ważne muszą być potwierdzone przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

5.5.3. Jeżeli warunki danej oferty dla Usługi nie stanowią inaczej, Operator dokona zmiany zakupu lub anulacji rezerwacji bez obciążania dodatkowymi kosztami Użytkownika.

5.5.4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Usługi i konkretnej oferty Hotelu. Operator zapewnia przekazanie Użytkownikowi informacji o warunkach i możliwości anulacji lub zmiany, w sposób zrozumiały, w trakcie procesu składania Zamówienia. Jeżeli warunki zawarte w Potwierdzeniu Rezerwacji lub zakupu Usługi nie stanowią inaczej, zastosowanie mają następujące zasady dotyczące kosztów anulacji:
• Operator nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika w przypadku, gdy anulacja zamówionej Usługi nastąpiła w terminie do 72 godzin przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi.
• Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów pierwszego dnia Usługi, jeżeli Użytkownik dokonuje anulacji zamówionej Usługi w terminie krótszym, niż 72 godziny od daty pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi. Na żądanie Użytkownika Operator jest zobowiązany przedstawić spis poniesionych kosztów, które go obciążyły na skutek zbyt późnej anulacji przez Użytkownika zamówionej Usługi.
• Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi, jeżeli Użytkownik zrezygnuje z zamówionej Usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany, dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie i bez potwierdzenia Operatora.
• Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi w przypadku, gdy Użytkownik nie wykorzysta zamówionej Usługi w terminie (no-show).

5.5.5. W przypadku anulacji rezerwacji lub rezygnacji z zakupu Usługi Operator zwraca należną Użytkownikowi kwotę, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty, Usługi lub niniejszych Warunków, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy (przelewem bankowym) lub na wskazaną kartę płatniczą, wykorzystaną w procesie rezerwacji lub zakupu Usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z różnic kursowych. Różnice kursowe obciążają Użytkownika.

5.6. Odpowiedzialność Operatora

5.6.1. Operator dołoży należytych starań, aby dane prezentowane w Serwisie dotyczące Usług były zgodne ze stanem faktycznym. Należy jednak mieć na uwadze, że aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem Hoteli. Operator poza zobowiązaniem umownym Hoteli do przekazywania Operatorowi danych prawdziwych nie ma na ten przekaz wpływu.

5.6.2. Jeżeli wykonanie pierwotnie zamówionej Usługi okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Użytkownikowi Usługę najbardziej zbliżoną standardem i ceną do Usługi pierwotnie zamówionej przez Użytkownika, w terminie podanym w Zamówieniu. Użytkownik może zrezygnować z propozycji alternatywnej Usługi zaoferowanej w miejsce pierwotnie zamówionej. W takim przypadku Operator zwróci Użytkownikowi całość poniesionych przez niego kosztów związanych z pierwotnie zamówioną Usługą.

5.6.3. W przypadku niemożliwości potwierdzenia zamówionej przez Użytkownika Usługi Operator zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi całość ceny zapłaconej przez Użytkownika, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przez Operatora braku możliwości potwierdzenia. Za dzień dokonania zwrotu uważa się dzień zlecenia przez Operatora zwrotu środków Użytkownikowi w systemie bankowym bądź w systemie eCard S.A.

5.6.4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pośrednictwa przez Operatora odpowiada on wobec Użytkownika do wysokości dwukrotności ceny Usług, przy zakupie, których Operator nienależycie działał lub dokonał nieuprawnionych zaniechań.

5.6.5. Dokonanie przez Operatora zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego kosztów wynikających z niemożliwości skorzystania z zamówionej Usługi na skutek działań lub zaniechań Operatora wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Użytkownika z tytułu poniesionych strat.

5.6.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Operator nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika. Z taki samym zastrzeżeniem Użytkownik nie odpowiada za utracone korzyści Operatora.

5.6.7. Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować bezpośrednio wobec Hotelu lub za pośrednictwem Operatora. Operator jest odpowiedzialny wobec Użytkownika w przypadku kiedy Hotel nie wykonał lub nienależycie wykonał zlecenie Użytkownika w zakresie reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu, w przedmiocie takich roszczeń i reklamacji.

5.7. Ograniczenia odpowiedzialności Operatora

5.7.1. Operator nie świadczy Usług sprzedawanych lub rezerwowanych w Serwisie i z tego względu:
• nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w wyniku działań lub zaniechań poszczególnych Hoteli,
• nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dane zamieszczone w Serwisie, przekazane przez Hotel różnią się od stanu faktycznego, chyba że wiedział o takiej sprzeczności,
• nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem możliwości skorzystania z Usług, chyba że nastąpiło to na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator,
• nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności występujące podczas korzystania z Usług nabytych lub zarezerwowanych przez Użytkownika w Serwisie, chyba że występują na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.

5.7.2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, ani Użytkownik nie jest odpowiedzialny wobec Operatora, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane:

• działaniem lub zaniechaniem strony, ale przy dołożeniu należytej staranności;
• działaniem lub zaniechaniem drugiej strony;
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie odpowiada;
• siłą wyższą

5.7.3. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub w przypadku szkód na osobie.

5.8. Ceny
Ceny zawarte w Serwisie podawane w trakcie składania Zamówienia i odpowiadają aktualnej stawce za daną Usługę (podawane są zawsze za pokój, apartament lub inną jednostkę mieszkalną za noc). Ceny obejmują również koszt śniadania jeżeli zostało to zaznaczone w Serwisie. Ceny zawierają podatek VAT. Cena końcowa (cena, którą faktycznie Użytkownik uiszcza) wybranych przez Użytkownika Usług, może się różnić od ceny początkowej, ze względu na różnice kursowe, jeżeli Użytkownik samodzielnie wybrał w trakcie składania Zamówienia w Serwisi0065 cenę Usługi wyrażoną w innej walucie, niż polski złoty.

Za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej, Operator zapewnia, że cena ujawniona Użytkownikowi w momencie zakupu Usługi i przedstawiona w Potwierdzeniu Rezerwacji, jest ceną, którą Użytkownik zapłaci. Operator nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z Serwisu.

5.9. Formy płatności za rezerwację usług noclegowych
Jedyną walutą, w której dokonuje się zapłaty w Serwisie jest Polski Złoty (PLN).

Ceny prezentowane Użytkownikowi w innej walucie (EUR, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego, z dnia dokonania zakupu lub rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe w zakresie płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia, w stosunku do ostatecznego obciążenia wynikają z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez agenta rozliczeniowego (centrum autoryzacji kart płatniczych) lub bank Użytkownika.

Operator informuje, że nie świadczy usług płatniczych. Stroną dla Użytkownika w zakresie usług płatniczych jest wydawca karty Użytkownika, bank Użytkownika lub agent rozliczeniowy dokonujący autoryzacji kart płatniczych. Wskazujemy na koszty związane z usługami płatniczymi, w związku z dokonywanymi płatnościami, w ramach korzystania z Serwisu, obciążające Użytkownika, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy z bankiem w ramach bankowości internetowej lub wydawcą kart.

5.9.1. Płatność kartą płatniczą

Kwota równowartości Usług, wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie – centrum autoryzacji kart płatniczych. Na potrzeby przekazu danych używane jest połączenie szyfrowane.

Operator może blokować środki jakie obciążyły kartę Użytkownika na potrzebny zakupu Usługi do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Operatora (w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu autoryzacji transakcji przez agenta rozliczeniowego).

Karta płatnicza Użytkownika zostaje obciążona w momencie potwierdzenia przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia.
Po obciążeniu karty płatniczej Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, na adres wskazany w procesie rejestracji, dokument elektroniczny potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.

Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na rachunku Użytkownika są niewystarczające na zapłatę za Usługi lub wydawca karty płatniczej Użytkownika odmówi przeprowadzenia transakcji.

5.9.2. Płatność elektronicznym przelewem bankowym (ePrzelew)
Umożliwiamy uregulowanie należności za zamówioną Usługę w formie elektronicznego przelewu bankowego.
W ramach usługi ePrzelew Użytkownik ma możliwość dokonania płatności, w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem następujących środków płatniczych ePrzelewy (Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), CreditAgricole Bank Polska S.A.Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie).

Dostępność banków w Serwisie  w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem których dokonywany jest ePrzelew pozostaje w wyłącznej gestii Operatora.

Użytkownik dokonujący zakupów poprzez Serwis wybiera, jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Usługi i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na stronę Serwisu.

Po dokonaniu płatności oraz potwierdzeniu przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia, Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji, dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.

5.9.3. Płatność w hotelu

Rezerwacja niegwarantowana
W przypadku dokonania rezerwacji niegwarantowanej Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu. Rezerwacja zostanie dokonana bez obciążenia kosztami jej dokonania, w wybranym przez Użytkownika Hotelu. Rezerwacja ta jest uznawana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym Potwierdzeniu Rezerwacji. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Użytkownika na miejscu w Hotelu.

Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w Potwierdzeniu Rezerwacji. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeżeli przyjazd do Hotelu okaże się niemożliwym.

UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Użytkownika w Hotelu do godziny określonej w Potwierdzeniu Rezerwacji. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

Rezerwacja gwarantowana
W przypadku dokonania rezerwacji gwarantowanej Użytkownik jest zobowiązany do podania szczegółowych danych karty płatniczej w celu zagwarantowania przez Hotel rezerwacji. Dane szczegółowe karty płatniczej zostaną przesłane bezpośrednio do Hotelu, w którym została zamówiona Usługa. Operator nie obciąży karty płatniczej Użytkownika oraz nie wystawi faktury VAT. Za pobyt oraz wszystkie wykorzystane Usługi Użytkownik zapłaci na miejscu w Hotelu. W celu zagwarantowania rezerwacji Hotel może dokonać pre-autoryzacji karty płatniczej lub obciążenia karty płatniczej.

Pre-autoryzacja polega na sprawdzeniu pokrycia i zablokowaniu na koncie Użytkownika karty płatniczej kwoty przewidzianej transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji. Pre-autoryzacja lub obciążenie karty płatniczej może nastąpić na kwotę równowartości pierwszej nocy planowanego pobytu w Hotelu, bądź też całości kosztów związanych z planowanym pobytem w Hotelu. Wartość obciążenia zależna jest od rodzaju wybranej przez Użytkownika oferty. Rezerwacja taka jest gwarantowana przez Hotel. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Użytkownika, Hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu określone w Potwierdzeniu Rezerwacji i obciążyć kartę płatniczą Użytkownika, użytej uprzednio na potrzeby pre-autoryzacji.

5.9.4. Na żądanie Użytkownika Operator ma obowiązek wystawienia faktury, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.

Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien przesłać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT wraz z informacją, które Zamówienie faktura ma dokumentować.

W przypadku, gdy Użytkownik nie podał lub podał błędną informację dotyczącą danych na potrzeby wystawienia faktury, Operator nie będzie mógł wystawić faktury lub dokonać korekty faktury w terminie po upływie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.

5.10. Z tytułu zawarcia umowy o pośrednictwo w rezerwacji usługi noclegowej Operator nie obciąża Użytkownika dodatkowymi kosztami.

5.11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy (rezerwacji usługi noclegowej) na warunkach określonych przez Hotel. Operator udostępnia Użytkownikowi treść tych warunków podczas procesu rezerwacji.

5.12. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące usług pośrednictwa świadczonych przez Operatora, płatności na rzecz Operatora oraz działania Serwisu powinny być kierowane do Operatora w formie korespondencji elektronicznej na adres rezerwacja@hotele.pl lub pisemnej.

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych lub zarezerwowanych Usług mogą być kierowane do Hotelu za pośrednictwem Operatora, formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres rezerwacja@hotele.pl. W takim wypadku Użytkownik powinien upoważnić Operatora do reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

Nieprzekazanie Operatorowi przez Użytkownika, w terminie 72 godzin liczonych od wykonania Usługi, informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas korzystania z Usługi przez Użytkownika, może istotnie wpłynąć na możliwość rozpatrzenia reklamacji lub nawet uniemożliwić takie rozpatrzenie.

Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej mu reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej.

W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej Hotelu, Operator przekazuje Hotelowi reklamację, w terminie nieprzekraczającym dwudziestu czterech kolejnych godzin roboczych (godzin w dniu roboczym, tj. niebędącym sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce) i reprezentuje

Użytkownika, zgodnie z jego interesem wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować również bezpośrednio do Hotelu.

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy o świadczenie usługi przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

6. Warunki świadczenia usługi – wynajem aut
Ze względu na fakt, iż operatorem usługi wynajmu aut jest podmiot zewnętrzny, prosimy o udanie się na stronę https://www.cartrawler.com i zapoznanie się z warunkami usługi.

7. Warunki świadczenia usługi – newsletter
Newsletter zawiera wybrane przez nas oferty turystyczne, może również zawierać inne informacje, pozostające w związku tematycznym z naszymi usługami.

Newsletter jest dostarczany Użytkownikowi za jego dobrowolną, wyodrębnioną zgodą, która może być w każdym czasie cofnięta.
Warunkiem korzystania z usługi w postaci subskrypcji newslettera jest dokonanie przez Użytkownika zapisu na listę wysyłkową poprzez dedykowany formularz rejestracyjny. W celu poprawnej rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

W przypadku decyzji użytkownika o subskrypcji newslettera, należy podać w formularzu rejestracji swój poprawny adres email, a następnie potwierdzić wolę otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w wiadomości pocztowej, którą system automatycznie przesyła na adres podany podczas rejestracji.

Zawarcie umowy o świadczenie usługi w postaci subskrypcji newslettera jest bezpłatne.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy na dostarczanie newslettera, Użytkownik może skorzystać ze specjalnego odnośnika, znajdującego się w każdej korespondencji newsletterowej, lub zgłosić takie żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.staypoland.com/cancel-subscription/

Umowa o świadczenie usługi w postaci dostarczania newslettera ma charakter świadczenia ciągłego i jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od tej umowy w każdej chwili.

Newsletter jest dostarczany w angielskiej wersji językowej.

8. Użytkownik korzystając z Serwisu powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności użytkownik winien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Operator nie zapewnia użytkownikowi łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z Serwisu. W celu zapewnienia komfortu przy korzystaniu z Serwisu należy dysponować łączem o odpowiedniej szybkości.

9. Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną politykę prywatności, którą jest dostępna pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Używamy narzędzia HotJar do obserwowania, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć zachowania użytkowników i stale poprawiać jakość witryny. Możesz zrezygnować z monitorowania za pomocą HotJar, odwiedzając następującą stronę: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

10. Wszystkie zawarte umowy są zapisywane w bazach danych Operatora. Zawierają pełny zakres danych, niezbędnych do określenia parametrów usługi oraz osoby, na rzecz której umowa została zawarta. Dodatkowo zapisywana jest również data i godzina zawarcia umowy oraz adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego nastąpiło zawarcie umowy.

11. Zasady dotyczące plików „cookie”
Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Użytkownik może kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony.
Wykorzystujemy pliki cookie w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji Serwisu;
• dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu czy pliki cookies służące do utrzymywania sesji użytkownika;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookie można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także kontrolować pliki cookie innych firm za pomocą dedykowanych narzędzi, dostępnych na stronach takich jak www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby zrezygnować z pliku cookie odpowiedzialnego za remarketing na portalu Facebook, należy odwiedzić stronę www.facebook.com/ads/preferences/.

12. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez Serwis treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania Serwisu do czynów sprzecznych z prawem.

13. Wszelkie treści zawarte w Serwisie objętę są prawami autorskimi należącymi do StayPoland i naszych Partnerów. Treści nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane, reprodukowane ani przekazywane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej naszej zgody.

14. Znaki towarowe, slogany, nazwy handlowe i logotypy wyświetlane i używane na Stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi StayPoland. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy firm lub logotypy wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane w części lub w całości bez uprzedniej pisemnej zgody tychże.

15. Operator dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne w obrębie serwisu były aktualne i poprawne. Ze względu jednak na charakter prezentowanych informacji istnieje możliwość, że w pewnych przypadkach informacje te mogą być nieaktualne. Prosimy mieć na uwadze, iż opisy obiektów noclegowych są wprowadzane bezpośrednio przez Hotel i to Hotel bierze odpowiedzialność za ich poprawność.

Operator korzystając z zasobów własnych prowadzi kontrolę poprawności treści. W przypadku znalezienia treści nieaktualnych lub wprowadzających w błąd, prosimy o kontakt przez stronę https://www.staypoland.com/contact-us/

16. W przypadku sprzecznych zapisów między między niniejszym regulaminem a szczegółowymi warunkami rezerwacji lub korzystania z usługi, obowiązują warunki rezerwacji.

17. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy o świadczenie usług przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

18. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści, projekcie i funkcjonowaniu Serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

19. Użytkownik wyraża zgodę na nie pociąganie do odpowiedzialności STAYPOLAND, jej zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, pośredników, licencjodawców, dostawców i wszystkich osób trzecich dostarczających informacji do serwisu za jakiekolwiek obrażenia, pośrednie straty, wydatki, zniszczenia i koszty, w tym uzasadnione i konieczne wynagrodzenia prawników wynikające z jakiegokolwiek pogwałcenia warunków Strony (włączając zaniedbanie obowiązków oraz bezprawne zachowanie) przez Użytkownika lub inną osobę odwiedzającą Stronę.

20. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Informacje zawarte na Stronie zamieszczane są w dobrej wierze i regularnie uaktualniane, jednak w tym zakresie nie udzielamy żadnych gwaranci, ani wyraźnych ani dorozumianych. STAYPOLAND oświadcza, że wszystkie materiały na Stronie są przedstawiane „takimi, jakie są” i STAYPOLAND nie odpowiada za rzetelność, właściwość, dostępność, aktualność, kompletność publikowanych informacji oraz wykonanie czy funkcjonalność jakiejkolwiek części Strony, jej treści ani zakwaterowania, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Strony czy gwarancji, że Strona ta jest wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów pochodzących z sieci publicznej. Nie gwarantujemy także jakości tłumaczeń z języków źródłowych jak również tego, że możliwe błędy zostaną naprawione.

21. Możemy w każdej chwili zmienić lub zmodyfikować niniejszy regulamin korzystania z witryny. Zmiana wchodzi w życie w chwili publikacji. Zamówienia i rezerwacje dokonane przed zmianą są dokonywane na dotychczasowych warunkach.

22. Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń niniejszego regulaminu pod adresem https://www.staypoland.com/contact-us/

to top