Mielec

Mielec był i jest domem dla wielu artystów, naukowców, polityków i sportowców. Jednak to piękne miasto województwa podkarpackiego jest słynne nie tylko jako miejsce urodzenia sławnych osób. To także, a może przede wszystkim znaczący ośrodek kulturalny i gospodarczy Polski. Ostatnio znacznie wzrosła tu liczba restauracji, barów i hoteli, umożliwiając tym samym rozwój ruchu turystycznego.

 

mielec

Mielec to miasto o bogatej historii, a co za tym idzie – mogące się poszczycić wieloma zabytkami. Do najciekawszych z nich należą: Bazylika Mniejsza pod wezwaniem św. Mateusza z 1526, Dworek Oborskich z XVII wieku, Dom Jadernych, czyli obecne muzeum, klasycystyczny Dworek Suchorzewskich oraz dom rodziny Jana Łojczyka – zwany Łojczykówką.
Jeśli chodzi natomiast o życie kulturalne miasta, najważniejszą instytucją jest Samorządowe Centrum Kultury, składające się z Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dom Kultury powstał w 1953 i szybko stał się najważniejszym ośrodkiem w Mielcu. Mieszczą się tu m.in. kino „Galaktyka”, Centrum Wystawienniczo-Promocyjne oraz siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”.

 

GEOGRAFIA

Mielec to miasto powiatowe w województwie podkarpackim, położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej. Miejscowość zamieszkuje prawie 61 tysięcy mieszkańców.
W Mielcu mieści się Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, wewnątrz której zlokalizowanych jest wiele firm prywatnych. Obecnie tworzony jest także Mielecki Park Przemysłowy.
Miejscowość jest również świetnym węzłem komunikacyjnym. Przechodzą tędy drogi wojewódzkie numer 875, 983, 984 i 985. Dobrze rozwinięta jest także komunikacja autobusowa i kolejowa.

 

HISTORIA

Początki Mielca sięgają początku XIII wieku. W II połowie XIV wieku istniała już parafia mielecka, a akt lokacyjny miasta wydano w roku 1470.
Ród Mieleckich był właścicielem miejscowości od czasu jej założenia aż do roku 1771. Za jego rządów w mieście intensywnie rozwijało się rzemiosło; w 1522 roku powstała najstarsza organizacja cechowa – cech kowalski; następnie powstały cechy krawiecki, szewski, garncarski, sukienniczy i tkacki. Po Mieleckich miasto przeszło w ręce Ossolińskich i Morsztynów. Ostatnimi jego właścicielami byli Oborscy.
Miejscowość od 1853 roku była siedzibą powiatu. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku powstał tu budynek Rady Miejskiej oraz koszary żandarmerii. Rozwój miasta został przerwany przez ogromny pożar. Po katastrofie Mielec uzyskał jednak pożyczkę od Państwa, dzięki której możliwe było szybkie jego odbudowanie.
Na początku XX wieku powstało tu wiele budynków, m.in. gmach sądu, gimnazjum oraz siedziba Rady Powiatowej. W międzywojniu, z kolei, wybrukowano ulice i wybudowano zakłady rzemieślnicze, placówki handlowe oraz prywatną elektrownię. W 1934 roku Mielec nawiedziła największa w historii powódź, a dwa lata później powstały tu Państwowe Zakłady Lotnicze. Ich budowa spowodowała rozwój infrastruktury mieszkaniowej. Zbudowano osiedle dla pracowników fabryki oraz domy dla kadry kierowniczej. Po wybuchu II wojny światowej miasto dostało się w ręce Hitlera, a po jego wyzwoleniu w 1944 roku powołano Wytwórnię Sprzętu komunikacyjnego PZL Mielec. Zakład stał się podstawowym źródłem zatrudnienia dla osób na terenie Mielca i okolic. Sytuację miasta zmienił rok 1995, kiedy to powstała tu pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.