Oleśnica

Oleśnica to dolnośląska miejscowość położona na lewym brzegu rzeki Oleśnicy. Swoją nazwę zawdzięcza otaczającym ją moczarom i rozlewiskom, na których prawdopodobnie rosło wiele Olch. To malownicze miejsce nazywane jest przez jego mieszkańców „miastem wież i róż”. Oleśnica słynie bowiem ze średniowiecznych zabytków o strzelistych wieżach oraz z pięknego krajobrazu.

 

oleśnica

Miasto przyciąga turystów swoim lokalnym charakterem. Bliskość z południową i zachodnią granicą sprawia, że obcokrajowcy często wybierają Oleśnicę jako przystanek na swojej trasie wycieczki w góry bądź do Krakowa.
Oleśnica oferuje zwiedzającym liczne atrakcje turystyczne. Miasto posiada Zamek Książęcy (Zamek Oleśnicki), który jest jednym z największych i najlepiej zachowanych zamków na Dolnym Śląsku. Zamek powstał w XIV wieku na miejscu otoczonego przez rzekę grodu. Przez stulecia był przebudowywany przyjmując postać średniowiecznej budowli, zamku gotyckiego czy renesansowej rezydencji książęcej.
Kolejne cenne zabytki to: ewangelicki kościół Zielonoświątkowy, który w czasach średniowiecza pełnił funkcję synagogi, barokowy kościół pw. Św. Trójcy i bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła. Ta ostatnia budowla jest uważana za jedną z najstarszych świątyń śląskich. Istniała już w XII wieku jako drewniana kaplica, którą w XV wieku przekształcono na murowaną, trójnawową bazylikę.
Ciekawym obiektem w mieście jest wybudowany w 1410 r. Ratusz. Był to budynek murowany w stylu gotyckim z przyległą, kwadratową wieżą. W wyniku zniszczeń wojennych Ratusz Miejski był wielokrotnie odbudowywany i odnawiany. W XIX wieku przyjął styl klasycystyczny, a po II wojnie światowej stał się siedzibą Urzędu Miasta.
Charakterystyczny element zabudowy Oleśnicy stanowią pozostałości murów miejskich z XIV wieku oraz Wieża Bramy Wrocławskiej. Początkowo w skład fortyfikacji wchodziły mury obronne i cztery wieże bramne. W 1868 roku rozebrano trzy z czterech bram miejskich. Pozostała Brama Wrocławska, której rozebraniu był przeciwny m.in. przyszły cesarz Fryderyk III.
Oleśnica to jednak nie tylko historia i zabytki. Miasto posiada także bogatą ofertę rozrywkową. Liczne imprezy kulturalne, takie jak: Dni Oleśnicy, Oleśnicki Wyskok czy Festiwal Jazz na Kanapie zapewniają mieszkańcom i gościom mile spędzony czas. Miłośnicy sportu mogą skorzystać z niedawno wybudowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz z nowoczesnej hali sportowej.

 

GEOGRAFIA

Oleśnica leży w powiecie oleśnickim, na Nizinie Śląskiej, około 150 m. n.p.m. Miasto ma powierzchnię 20,96 km2, a liczba ludności wynosi 40 tys. Z Oleśnicy blisko do Wrocławia, Kluczborka i Opola. Posiada także dogodne połączenia kolejowe i autobusowe z takimi miastami, jak: Katowice czy Poznań. Przez Oleśnicę przebiega droga krajowa i drogi wojewódzkie, co umożliwia swobodną komunikację.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Oleśnicy datuje się na 1230 rok. 22 lutego 1255 roku miasto uzyskało prawa miejskie. Ulokowano je na prawie średzkim, a w 1294 roku przyłączono do księstwa głogowskiego. Oleśnica, ze wzglądu na położenie przy ważnych szlakach handlowych, zasłynęła jako osada targowa. Obok osady istniał gród obronny oraz kościół św. Jana.
Około 1313 roku powstało księstwo oleśnickie, a Oleśnica stała się jego stolicą oraz miastem rezydencjalnym księcia Konrada Namysłowskiego. Konrad I Oleśnicki przyczynił się do rozbudowy grodu książęcego oraz powstania murów obronnych z czterema bramami wjazdowymi.
W 1492 roku ostatni władca z miejscowej linii Piastów przekazuje księstwo ziębickiej linii czeskich Podiebradów. W tym czasie miasto przeżywa rozkwit. W 1505 roku w Oleśnicy rozpoczyna pracę mennica, w 1529 roku powstaje drukarnia, a następnie gimnazjum. Następuje rozbudowa miasta, murów obronnych i modernizacja Zamku Oleśnickiego.
Wojna trzydziestoletnia przynosi kres „złotemu okresowi” w historii Oleśnicy. W 1649 roku władzę nad miastem przejmuje dynastia Wirtemberska. Książę Sylwiusz próbuje wyprowadzić księstwo z zapaści wywołanej wojną.
Prawdziwy „renesans” miasta przypada na II połowę XIX wieku. Wtedy powstaje garnizon oraz strategiczna linia kolejowa. Zostaje wzniesiony gmach poczty, sądu, szpitala miejskiego i gimnazjum. W latach 70-tych XIX wieku powstają koszary, a na początku XX wieku zaczyna się budowa lotniska wojskowego.
Niestety II wojna światowa, a także przemarsz wojsk Armii Czerwonej doprowadzają miasto do ruiny. Po 1945 roku Oleśnica zostaje przyłączona do Polski, a ludność niemiecka wysiedlona do Niemiec. Zaczyna się odbudowa i modernizacja miasta.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.