Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski jest jednym z większych miast południowej Wielkopolski. To ważny ośrodek gospodarczy regionu. Tutaj rozwija się przemysł elektromaszynowy, drzewny i chemiczny. Ostrów stanowi centrum kultury i sportu. W mieście znajduje się 5 wyższych uczelni i działa wiele klubów sportowych. Ostrów jest także jednym z ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Dzięki dogodnemu położeniu przyciąga turystów z całej Polski i Niemiec.

 

ostrów Wielkopolski

Miasto liczy sobie 72 494 mieszkańców. Zajmuje powierzchnię około 42,39 km2. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego ustanowiła św. Stanisława Biskupa i Męczennika jako patrona miasta.
Ostrów Wielkopolski ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych. Miasto posiada ciekawy układ urbanistyczny pochodzący prawdopodobnie z początku XVIII wieku. Możemy podziwiać wiele kamienic oraz willi z XIX i XX wieku wybudowanych w duchu historyzmu i secesji. Na terenie miasta znajdują się cenne zabytki podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej. Najokazalszym i najlepiej zachowanym obiektem jest kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Na uwagę zasługuje również kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiony w stylu neoromańskim. Ostrów posiada jedyną zachowaną w Polsce synagogę w stylu mauretańskim. Świątynia powstała w II połowie XIX wieku na obrzeżach dawnej dzielnicy żydowskiej. W mieście znajdują się również cenne zabytki witrażownictwa.
Ostrów Wielkopolski to także miejscowość pełna terenów zielonych. Parki, skwery, lasy zajmują około 10% powierzchni miasta. Na terenie Lasu Piaski znajduje się Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Piaski-Szczygliczka. Tutaj otwarto w 2008 roku „Park Przygód”, który jest trasą toru przeszkód o różnym stopniu trudności. Ponadto w Ostrowie Mazowieckim znajdują się liczne ścieżki rowerowe i często odbywają się imprezy kolarskie.
W mieście mają miejsce także imprezy kulturalne takie jak: Międzynarodowe Biennale Małej formy Graficznej i Exlibrisu, Muzeum Jazz Festiwal czy impreza młodzieżowa Reggae na Piaskach.

 

GEOGRAFIA

Ostrów Wielkopolski to miasto w zachodniej Polsce w województwie wielkopolskim. Jest siedzibą powiatu ostrowskiego. Leży na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Ołobok u podnóża Wzgórz Wysockich. Ostrów Wielkopolski znajduje się około 100 km od Poznania, Wrocławia i Łodzi. Bliskość tych aglomeracji sprawia, że miejscowość jest istotnym węzłem komunikacyjnym. Przez Ostrów przebiegają drogi krajowe nr 25, 11, 36 oraz droga wojewódzka z Odolanów. Miasto posiada też dogodne połączenia kolejowe z Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami i Szczecinem.

 

HISTORIA

Ze źródeł historycznych wynika, że Ostrów Wielkopolski istniał już w 1404 roku. W tym czasie podejmowano nieudolne próby nadania mu praw miejskich. Była to jednak zbyt mała osada, głównie o charakterze rolniczym. Rozrost utrudniały również liczne kataklizmy, które nawiedzały Ostrów: zarazy, pożary, przemarsze wojsk. Dopiero w 1714 roku właściciel Ostrowa – Jan Jerzy Przebendowski – wydał akt fundacyjny dla miasta. Dzięki temu rzemieślnicy otrzymali większe przywileje. Z miasteczka rolniczego Ostrów zaczął przekształcać się w ośrodek handlu, kupiectwa i sukiennictwa. Gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców. To zapoczątkowało intensywny rozwój.
W drugiej połowie XVIII wieku Ostrów przeszedł w ręce Radziwiłłów i stał się stolicą powiatu odolanowskiego. Radziwiłłowie byli fundatorami wielu przedsięwzięć w mieście. Za ich panowania wybudowano ratusz miejski, kościół protestancki oraz pierwszą synagogę. Z czasem powstał tu szpital powiatowy, drukarnia i zakład litograficzny. W 1845 roku otwarto Królewskie Gimnazjum Katolickie. Ostrów walczył o utrzymanie polskiego języka i rodzimych tradycji w czasach zaborów. Postępująca edukacja społeczeństwa przyczyniła się do powstania wydawnictw i rozwoju prasy.
W XIX wieku Ostrów Wielkopolski stał się ważnym ośrodkiem komunikacyjnym i gospodarczym. W 1875 roku uzyskał połączenie kolejowe z Poznaniem i Kluczborkiem. Ostrowianie brali aktywny udział w Wiośnie Ludów i Powstaniu Wielkopolskim. W 1918 roku przed powstaniem doszło do tzw. „Republiki Ostrowskiej”, w wyniku której ogłoszono niezależność Ostrowa od władzy pruskiej.
Po I wojnie światowej nastąpił intensywny rozwój przemysłu. W latach 20-tych powstała tu fabryka „Wagon” – największy zakład przemysłowy w południowej Wielkopolsce. Powstały też liczne obiekty użyteczności publicznej (Bank Polski, stadiony sportowe, szkoła powszechna).
W czasie II wojny światowej miasto było centrum oporu partyzanckiego. Po 1945 szybko wróciło do swojej dawnej kondycji. Postawiono na przemysł elektromaszynowy. Powstały m.in.: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Zakłady Automatyki Przemysłowej, Zakłady Sprzętu Mechanicznego. Reforma administracyjna 1975 roku znacznie obniżyła rangę miasta, jednakże powstanie samorządów w 1990 roku otworzyło nowe możliwości dla rozwoju Ostrowa. Wciąż inwestowano w przemysł i transport, ale znaczenia nabrała również kulturalna sfera miasta. Otwarto pięć filii uczelni wyższych i wciąż powstają nowe inicjatywy kulturalne oraz naukowe.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top