W jakiej walucie mogę zapłacić?

Opłaty są podawane według cennika danego hotelu – w złotych (PLN) lub euro (EUR). Na specjalne życzenie klienta przedstawiamy ceny również w innych walutach. Jeśli Państwa rachunek bankowy jest prowadzony w innej walucie niż PLN, wówczas zostaną Państwo obciążeni kwotą zgodną z kursem wymiany Państwa banku.

Faktury VAT wystawiamy w złotych polskich (PLN) zgodnie z aktualnym kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego.

User Comments (0)

Check recommended tours
to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.