Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka to miejscowość leżąca w Puszczy Białej, przy trasie na Mazury. Miasto może poszczycić się bogatą historią, tradycją i związanymi z nimi licznymi zabytkami. Warto odwiedzić Ostrów i przekonać się o niepowtarzalnym charakterze tego miejsca.

 

ostrów Mazowiecka

Etymologia nazwy „ostrów” lub „ostrowa” nie jest do końca znana. Jedni uważają, że oznaczała bór, czyli 60 barci, a inni, że drabinkę z wierzchołka drzewa iglastego, po której bartnik dostawał się do barci.
Ostrów Mazowiecka to niewielkie, lecz zabytkowe miasto. W rejestrze zabytków widnieją między innymi takie miejsca jak: kościół Wniebowzięcia NMP z drugiej połowy XIX wieku, kaplica drewniana z 1830, park z XIX wieku oraz ratusz neobarokowy z 1927 roku.
Działalność kulturalną prowadzi tu Miejski Dom Kultury, który organizuje liczne spektakle teatralne, koncerty, i wystawy. Pełni on także funkcję kina, wyświetlając filmy w swojej sali widowiskowej. Niezależnie od Domu Kultury swoją działalność prowadzi Scena Kotłownia, na której prezentowane są amatorskie i profesjonalne spektakle teatralne, z udziałem znanych polskich aktorów.
Ważnym miejscem pod względem turystycznym jest otwarta w 2005 roku trasa rowerowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Biegnie ona od stawu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej aż do brokowskiej nadbużańskiej plaży, przez takie malownicze miejsca jak Leśniczówka Antonowo, Puszcza Biała i ruiny Zamku Biskupów Płockich.

 

GEOGRAFIA

Ostrów Mazowiecka to miasto powiatowe w województwie mazowieckim, zamieszkałe przez około 22 500 osób.
Miejscowość to ważny węzeł transportowy – leży ona bowiem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 (przyszłej trasy ekspresowej Via Baltica) oraz kilku dróg lokalnych. W pobliżu przebiegają również liczne drogi o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Ostrowi Mazowieckiej pochodzą z 1414 roku. Prawa miejskie miejscowość otrzymała 20 lat później, z nadania księcia mazowieckiego Bolesława IV.
W XVI wieku miasto zaczęło się prężnie rozwijać. Było to spowodowane nadaniem przez księżną Annę Radziwiłłównę miastu prawa odbywania 4 jarmarków rocznie i 1 targu tygodniowo. Ponadto, po włączeniu w 1526 przez Zygmunta I Starego Mazowsza do Korony, miasto odczuło ożywienie handlu i kultury. W II połowie XVI wieku Ostrów zamieszkiwało ponad 3 tysiące osób, co było znaczną jak na tamte czasy liczbą.
Złota era dla Ostrowi skończyła się wraz z wiekiem XVII i licznymi wojnami, które przyniósł. Kolejne lata to powolny okres dźwigania się z upadku.
I wojna światowa nie wpłynęła negatywnie na rozwój miasta, lecz już druga przyniosła ogrom zniszczeń i ludzkich cierpień. Okupacja to jeden z najtragiczniejszych okresów dla miasta i jego społeczności. Miejscowi Żydzi byli poddawani masowym egzekucjom, wywożeni do gett w Warszawie i Łomży, a następnie do obozu zagłady w Treblince. W 1941 roku, w okolicznych miejscowościach – Grądach i Komorowie, Niemcy utworzyli obozy dla jeńców radzieckich.
Po wojnie nastąpiła odbudowa zniszczonego miasta i budowa zakładów przemysłowych. Obecnie Ostrów Mazowiecka to prężnie rozwijające się miasto z licznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz kilkoma większymi.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top