Trzebnica

Trzebnica to miasto w województwie dolnośląskim położone 24 km od Wrocławia. Mimo bliskiego sąsiedztwa ze stolicą województwa miasto przyciąga wielu turystów. Ponadto urok tego miejsca podkreślają liczne zabytki świadczące o jego ciekawej przeszłości.

 

trzebnica

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od prasłowiańskiego czasownika „terbiti”, czyli trzebić/ karczować. Pierwotnie oznaczała bowiem osadę powstałą na miejscu wykarczowanego lasu. Według drugiej wersji, natomiast, nazwa Trzebnica wywodzi się od słowa „trzeba” czyli prasłowiańskiego określenia na składanie ofiary dla przodków – tzw. „trzeby”.
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są m.in.: zespół klasztorny cysterek, kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XIII w., dawny hotel „Zdrój Jadwigi” z 1888 roku, zespół pensjonatu „Zamek przy Lesie Bukowym” z 1890 r. oraz pałacyk przy ul. ks. Bochenka 8 z przełomu XIX i XX wieku.

 

GEOGRAFIA

Trzebnica to miasto i stolica powiatu w województwie dolnośląskim, zamieszkałe przez około 12 700 osób.
Przez miejscowość przebiegają dwie drogi krajowe (nr 5 i 15) i jedna wojewódzka (nr 340). Około 13 km na południowy zachód od miasta znajduje się lądowisko Golędzinów.

 

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Trzebnicy pochodzą z 1138 roku. W 1202 roku Henryk Brodaty ufundował tu kościół i klasztor, do którego rok później wprowadziły się cysterki. Opactwo trzebnickie było pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Trzebnica otrzymała prawa miejskie w 1250 roku.
W 1348 roku miasto wraz z całym Śląskiem zostało włączone do Korony Czeskiej, a w roku 1742, w wyniku wojen śląskich, znalazło się pod panowaniem pruskim.
W XIX wieku nastąpił rozkwit miasta. Rozbudował się przemysł włókienniczy, powstał bank i drukarnia. W 1886 roku Trzebnica uzyskała połączenie kolejowe z Wrocławiem, a rok później rozpoczęto elektryfikację miasta. W 1910 r. uruchomiono gazownię miejską.
25 stycznia 1945 r. do Trzebnicy wkroczyły wojska sowieckie. II wojna światowa pozostawiła znaczne straty w Trzebnicy – aż 75% miasta zostało zniszczone.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Book any of our selected tours for at least 4 people and enjoy a fantastic discount for each participant!