Czy biorąc udział w regularnej wycieczce autokarowej zostanę odebrany/odebrana z mojego hotelu?

Autokar zatrzymuje się tylko przy niektórych hotelach. Jeśli Państwa hotel nie znajduje się na liście przystanków, wskażemy, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki.

User Comments (0)

Check recommended tours
to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.