Jakie są warunki anulowania wycieczki?

Warunki anulacji zależą od rodzaju wycieczki. W przypadku wycieczek typu A (sprawdź warunki) mogą Państwo anulować wycieczkę bezkosztowo najpóźniej 5 dni roboczych przed jej początkiem. W przypadku wycieczek typu B (sprawdź warunki) bezkosztowa anulacja odbywa się najpóźniej 15 dni przed.

User Comments (0)

Check recommended tours
to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.