Suwałki

W Suwałkach dominuje klasycystyczna architektura z szerokimi ulicami i dwupiętrowymi budynkami, ale można tu też nacieszyć oczy widokiem zabytkowych kościołów i bogatych zbiorów muzealnych oraz wypocząć w pięknych parkach miejskich. Dzięki swemu położeniu miasto stanowi świetny punkt wypadowy dla turystów wybierających się nad Jezioro Wigry, jak również w inne atrakcyjne regiony Pojezierza Suwalskiego i Mazur. W pobliżu Suwałk znajdują się liczne rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, rzeki i dwie puszcze, wymarzone do rekreacji i aktywnego wypoczynku.

 

o Suwałkach

Atrakcyjność Suwałk wynika przede wszystkim z faktu, że zachował się tu historyczny układ ulic, zaprojektowany w 1825 r. Większość reprezentacyjnych, klasycystycznych budynków znajduje się przy głównej ulicy, niegdyś stanowiącej odcinek trasy z Warszawy przez Kowno do St. Petersburga. Dzisiejsza ulica Kościuszki wciąż służy jako najważniejsza arteria Suwałk. Spacer po historycznej części miasta stwarza okazję do podziwiania dziewiętnastowiecznej architektury, nierzadko projektowanej przez najlepszych architektów, którzy tworzyli w Polsce. W Suwałkach budowle obu rodzajów wznosili najsłynniejsi architekci, którzy w tym czasie pracowali w Polsce.

Dwa niewielkie parki oraz jezioro Arkadia położone w centrum miasta to wspaniałe miejsca, zarówno dla amatorów sportów, jak i zwolenników mniej aktywnego wypoczynku. Suwałki są wyjątkowym miastem także ze względu na różnorodność etniczną: oprócz Polaków zamieszkują je także Litwini, Romowie, Rosjanie i Żydzi. Polakom Suwałki znane są także jako miejsce, gdzie urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda.

 

GEOGRAFIA

Suwałki, jeden z najbardziej prężnych ośrodków handlu w województwie podlaskim, znajdują się w północno-wschodniej części Polski, ok. 30 km od południowo-zachodniej granicy z Litwą. Liczba ludności wynosi ponad 69 000 osób. Suwałki leżą nad rzeką Czarną Hańczą, na wysokości 170-190 m n.p.m.

Charakterystyczne dla rzeźby terenu Suwalszczyzny są liczne wzgórza morenowe oraz jeziora polodowcowe. Obszar ten często porównuje się do odległej Skandynawii. Ze względu na ostre zimy, trwające ponad cztery miesiące, jak też często notowane bardzo niskie temperatury, region Suwalszczyzny nazywa się krajowym „biegunem zimna”, a same Suwałki są znane jako najzimniejsze polskie miasto. Tutejszy klimat wykazuje cechy typowe dla klimatu kontynentalnego – bardzo niskie temperatury w zimie i stosunkowo wysokie latem.

 

HISTORIA

Początki Suwałk sięgają 1688 r., kiedy na głównym szlaku handlowym łączącym Grodno i Merecz z Królewcem powstała niewielka wioska. Osadę założyli mnisi z zakonu kamedułów, którzy otrzymali ziemię od króla Jana Kazimierza. Pierwsza wzmianka o Suwałkach pochodzi z 1688 r. W 1710 r. król August II Mocny przyznał osadzie przywilej organizowania targów i jarmarków, zaś dziesięć lat później nadał jej prawa miejskie na prawie magdeburskim.

W wyniku rozbiorów w 1794 r. Suwałki wraz z sąsiednimi terenami zostały wcielone do Prus. W 1800 r. nowe władze nakazały kamedułom opuścić klasztor w Wigrach i tym samym Suwałki przestały być miastem zakonnym. W 1807 r. weszły w skład nowoutworzonego Księstwa Warszawskiego. Niebawem zbudowano nowy ratusz, wszystkie ulice w mieście zostały wybrukowane, a centrum przekształcono w romantyczny park.

Po kongresie wiedeńskim Suwałki znalazły się w granicach Królestwa Polskiego. W 1816 r. ulokowano tu siedzibę województwa augustowskiego, a w 1837 r. guberni augustowskiej. Miasto nie przestawało się rozwijać. W 1820 r. powstał nowy kościół, a rok później pierwsza synagoga. Stały urząd pocztowy został otwarty w 1829 r. W latach 1806-1827 liczba mieszkańców Suwałk niemal się potroiła. W 1835 r. otwarto komisariat policji, a także kościół prawosławny i protestancki. Niedługo potem miasto zyskało nowy plac targowy, szpital św. Piotra i Pawła oraz gimnazjum. Ponadto, w latach 1840-1849 przeprowadzono renowację głównego kościoła katolickiego pod kierunkiem wybitnych architektów tego okresu, wśród których znaleźli się Piotr Aigner, Antoni Corazzi i Henryk Marconi.

W okresie międzywojennym Suwałki funkcjonowały jako miasto autonomiczne w województwie białostockim. Międzywojnie stanowiło epokę rozkwitu miasta, które utraciło swój rolniczy charakter, stopniowo coraz bardziej opierając się na handlu. W 1931 r. zaczęły działać nowe wodociągi i elektrownia. Jednocześnie Suwałki pozostały jednym z największych miast garnizonowych w Polsce.

Podczas drugiej wojny światowej Suwałki zostały wcielone do Prus Wschodnich. Po wyzwoleniu ciężko doświadczone miasto z trudem podnosiło się z ruin.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top