Podlaskie

Przyroda to główny walor województwa podlaskiego. Chronione obszary lasów, głównie sosnowych i mieszanych z dużym udziałem świerka i jodły, zajmują 29% powierzchni. Podlasie wyróżnia też zróżnicowanie etniczne i religijne jej mieszkańców, które ukształtowało się w wyniku wielowiekowego sąsiedztwa Polaków, Żydów, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców.

Rozległe kompleksy leśne (parki narodowe, krajobrazowe), bogactwo flory i fauny, rozbudowana sieć wodna, podmokłe tereny tworzą urozmaicony krajobraz tego regionu. Znajdują się tutaj aż cztery parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Wigierski, Narwiański. Puszcza Białowieska, królewstwo żubra, wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jeden z ostatnich fragmentów lasów pierwotnych w Europie. Na północnych krańcach województwa znajduje się iezioro Wigry z nieregularną linią brzegową porośniętą lasami. Warto odwiedzić klasztor kamedułów, malowniczo położony na półwyspie jeziora.

Białystok to centrum kulturalne makroregionu północno-wschodniego. Znajduje się tutaj wiele instytucji i organizacji kulturalnych oraz unikalnych zabytków, w tym barokowy Pałac Branickich, zwany polskim Wersalem, a także klasycystyczna cerkiew prawosławna. Tereny te zamieszkują polscy i białoruscy wyznawcy prawosławia, a ich główne ośrodki sakralne znajdują się w Grabarce i Hajnówce. Przed II wojną światową na obszary te zasiedlała również ludność żydowska. Do tej pory w Tykocinie zachowała się Wielka Synagoga, pochodząca z XVII wieku. Podlasie zamieszkuje też mniejszość muzułmańska, potomkowie Tatarów przybyłych do Polski za panowania Jana III Sobieskiego. W Bohonikach i Kruszynianach znajdują się małe, drewaniane meczety, a Muzeum w Sokółce prezentuje wystawę dotyczącą życia polskich muzułmanów.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Book any of our selected tours for at least 4 people and enjoy a fantastic discount for each participant!