Lubelskie

Województwo lubelskie znajduje się we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Jego środkową i południowo-wschodnią część zajmuje Wyżyna Lubelska, przecięta dwiema dużymi rzekami: Wisłą i Bugiem. Jest to jeden z najbiedniejszych i najsłabiej zurbanizowanych obszarów w Polsce. Tym niemniej, oferuje wiele atrakcji istotnych z punktu widzenia historycznego oraz krajoznawczego. W parkach narodowych, Roztoczańskim i Poleskim, są ostoją unikalnych gatunków flory i fauny, takich jak: żółwie błotne, orły, wydry, rośliny mięsożerne. Znajdujące się tutaj jeziora i rzeki wyróżniają się czystością w skali ogólnopolskiej.

Godne obejrzenia jest Stare Miasto w Lublinie, stolicy województwa. W obrębie dawnych murów miejskich zachowało się wiele zabytkowych budowli. Warto także choć na chwilę zatrzymać się w Zamościu, który ze względu na swoją renesansową zabudowę znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ciekawym doświadczeniem może też być wizyta w barokowym pałacu w Kozłówce, gdzie urządzono Muzuem Zamoyskich. W dawnej powozowni pałacu mieści się Galeria Sztuki Socrealizmu, prezentujące rysunki, obrazy, rzeźby z lat 50., a także popiersia i pomniki Bieruta, Lenina i Stalina. Szczególnie chętnie odwiedzaną miejscowością jest Kazimierz Dolny, nieduże miasteczko położone w dolinie Wisły, która swoisty charakter zawdzięcza renesansowym zabytkom, pięknym okolicom oraz intensywnemu życiu artystycznemu.

Śladem wielowiekowego współistnienia trzech wielkich kultur: katolickiej, prawosławnej i żydowskiej, jest znaczna liczba różnorakich świątyń znajdujących się na tych terenach. Podczas II wojny światowej większość ludności żydowskiej zginęła w niemieckim obozie zagłady w Majdanku na obrzeżach Lublina.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top