Łódzkie

Łódź jest drugim co do wielkości miastem w Polsce. Przeważającą część województwa zajmuje Wysoczyzna Łódzka, z kilkoma wzgórzami morenowymi na obrzeżach stolicy regionu oraz strefą wyżynną na południu. Korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych europejskich dróg tranzytowych sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu. W skali kraju wyróżnia się on także bogatymi zasobami wód mineralnych oraz złożami surowców skalnych i węgla brunatnego.

Województwo łódzkie cały czas jeszcze rozbudowuje swoją bazę turystyczną, zapewniając coraz lepsze warunki do wyczynowej jazdy na rowerze, jazdy konnej, sportów wodnych i agroturystyki. W okolicach Spały znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych. W Nieborowie można podziwiać barokowy zespół pałacowy, zaś Sulejów słynie ze znajdującego się tam opactwa cysterskiego. Warte uwagi są również romantyczny park w Arkadii, kościół romański w Tumie i zamek gotycki w Oporowie.

Najintensywniejszy rozwój Łodzi przypada na wiek XIX, gdy miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Ślady dziewiętnastowiecznej prosperity, świetnie pokazanej w powieści Reymonta Ziemia obiecana, widoczne są do dziś. W Łodzi zachowało się wiele zabytków sztuki secesyjnej, zaś tamtejsze Muzeum Sztuki dysponuje jedną z najciekawszych polskich kolekcji współczesnego malarstwa i rzeźby. Mieści się tam także słynna Filmówka czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, która wykształciła rzeszę znanych aktorów, reżyserów i operatorów filmowych.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Book any of our selected tours for at least 4 people and enjoy a fantastic discount for each participant!