Śląskie

Śląskie

Województwo śląskie leży w południowej Polsce, przy granicy z Czechami i Słowacją. Nie należy utożsamiać z polskim Śląskiem jako krainą historyczną, która wchodzi w obręb obecnych województw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i częściowo lubuskiego. Region ten wielokrotnie był przyczyną konfliktów na arenie europejskiej i przechodził pod panowanie czeskie, austriackie i niemieckie. Uwarunkowania historyczne zadecydowały o wielkulturowości tego obszaru i stały się podstawą nacjonalizmu śląskiego. Ślązacy używają własnego dialektu i często podkreślają swoją odrębość narodową czy też etniczną.

Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geograficznym i ekonomicznym. Stopień urbanizacji i gęstość zaludnienia należą do najwyższych w Polsce. Znaczne uprzemysłowienie regionu niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne, zwłaszcza na terenie aglomeracji katowickiej i jej okolic. Tam też skupia się większość kopalń i fabryk, natomiast na południu województwa wnoszą się łańcuchy górskie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, z popularnymi ośrodkami turystycznymi, takimi jak Szczyrk, Wisła, Brenna i Ustroń. Wapienne skały i malowniczo usytuowane ruiny zamków (np. Ogrodzieniec, Olsztyn) są największą atrakcją Jury Krakowsko-Częstochowskiej, łączącej Śląsk z Małopolską. Częstochowski klasztor Paulinów stanowi główne miejsce kultu Matki Boskiej i najważniejszy cel pielgrzymek w Polsce.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top