Menu

Religia

W przeszłości, gdy Rzeczpospolita była monarchią, polska szlachta kierowała się mottem „Bóg, honor, ojczyzna”. Bóg, co znamienne, znajdował się na pierwszym miejscu, a religia była i pozostała ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej.

W minionych wiekach Rzeczpospolita Polska często uważana była za przedmurze chrześcijaństwa jako kraj sąsiadujący z „bisurmanami” – Tatarami i Turkami. Za jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej historii uważa się odsiecz wiedeńską (1683), podczas której król Jan III Sobieski odparł wojska osmańskie pod wodzą Kary Mustafy, pomagając armii austriackiej powstrzymać marsz turecki na Europę Zachodnią.

KATOLICYZM
W Polsce „religia” odnosi się najczęściej do katolicyzmu, jako że zdecydowana większość obywateli Polski to rzymscy katolicy. Odsetek katolików szacuje się na 90%, chociaż może to być liczba zawyżona, ponieważ jako katolicy klasyfikowani są wszyscy ochrzczeni, także ci, którzy porzucili Kościół. Tym niemniej, katolicy są w Polsce największą wspólnotą religijną, a religia katolicka jest nawet przedmiotem wykładanym w szkole (chociaż nieobowiązkowym). Do najbardziej religijnych grup ludności w Polsce należą górale podhalańscy i mieszkańcy Śląska.

JAN PAWEŁ II
Postacią, cieszącą się bodaj największym szacunkiem w Polsce, jest papież Jan Paweł II (1920-2005). Swoje uznanie w kraju zawdzięczna między innymi licznym pielgrzymkom, które odbył, a także otwartości i ciepłu. Pod względem popularności wśród polskiej młodzieży papież dorównuje sławnym muzykom i aktorom. Jan Paweł II znany jest także jako zwolennik ekumenizmu oraz postać, która odegrała istotną rolę w upadku komunizmu w Polsce.

SANKTUARIA I ŚWIĘTA
Wiele miejsc w Polsce uznawane jest za święte przez chrześcijan, a zwłaszcza katolików. Do popularnych celów pielgrzymek należy imponujący klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ikona Madonny przyciąga do Częstochowy tysiące ludzi, zwłaszcza w dniu 15 sierpnia, podczas święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do innych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce należą Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, krakowskie Łagiewniki, Święta Lipka, Niepokalanów, Wambierzyce i Góra Świętej Anny. W Polsce obchodzi się uroczyście wiele świąt kościelnych, w tym przede wszystkim Wielkanoc i Boże Narodzenie, a także dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) i Boże Ciało. Świętom tym towarzyszy wiele ludowych tradycji i obyczajów, kultywowanych po dziś dzień.

INNE RELIGIE
Poza rzymskimi katolikami, w Polsce mieszka także wielu chrześcijan innych wyznań, w tym grekokatolicy, prawosławni, ormianie, staroobrzędowcy, ewangelicy (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny). Do wspólnot protestanckich należą też Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i Zielnoświątkowców. Ważymi miejscami związnymi z miniejszościami wyznaniowymi w Polsce są Grabarka (sanktuarium prawosławne), Bohoniki i Kruszyniany na Podlasiu z niezwykłymi drewnianymi meczetami muzułmańskimi, a także Wisła, Cieszyn i Karpacz, główne ośrodki protestanckie. Polska jest mocno zróżnicowana pod względem religijnym, chociaż liczba wyznawców religii mniejszościowych jest stosunkowo mała.

STRONY HOTELI I MIAST:

to top