Menu

System miar i wag

SYSTEM MIAR I WAG

Podobnie jak większość państw europejskich Polska korzysta z systemu metrycznego.
Odległości podaje się w metrach i kilometrach a wagę w gramach i kilogramach.
1 m (metr) = 100 cm (centymetrów)
Pojemność (objętość) podaje się w litrach, natomiast wagę w kilogramach. Temperaturę podaje się w stopniach Celsjusza.
1 l = 1000 ml (mililitrów)
1 kg (kilogram) = 100 dg (dekagramów) = 1000 g (gramów)

PRZELICZANIE JEDNOSTEK MIAR I WAG

Długość:
1 cal = 2,5 cm
1 stopa = 30,5 cm
1 jard = 0,9 m
1 mila = 1,609 m

Waga:
1 funt = 0,454 kg
1 uncja = 28 g

Objętość:
1 US fl. oz. = 29 ml
1 US pint = 473 ml
1 US gallon = 3.8 l

1 uncja (USA) = 29 ml
1 pinta (USA) = 473 ml
1 galon (USA) = 3,8 l

1 UK fl. oz. = 28 ml
1 UK pint = 368 ml
1 UK gallon = 4.6 l

1 uncja (brytyjska) = 28 ml
1 pinta (brytyjska) = 368 ml
1 galon (brytyjska) = 4,6 l

Temperatura:
-17.8 °C = 0 °F
0 °C = 32 °F
37 °C = 98.6 °F
100°C = 212 °F

Ciekawostka: Gabriel Fahrenheit, który zaprojektował skalę pomiaru temperatury urodził się w Gdańsku. Za 0 stopni obrał najniższą temperaturę zanotowaną w Gdańsku w zimie 1708-1709.

Wygodny przelicznik miar można znaleźć na stronie: http://miary.hoga.pl/
Oficjalna strona Głównego Urzędu Miar: http://www.gum.gov.pl/pl/site/

STRONY HOTELI I MIAST:

to top