Menu

Telefony alarmowe

Z telefonu stacjonarnego:
999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
981: Pomoc drogowa
986: Straż miejska

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 – aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi. Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

Inne przydatne numery telefonów:
Informacja ZTM – Warszawa: (22) 94 84
Informacja MPK – Kraków: (12) 91 50
Informacja LOT – informacja bieżąca o odlotach międzynarodowych: (22) 650 39 43
Informacja LOT – informacja o przylotach międzynarodowych: (22) 650 42 20

STRONY HOTELI I MIAST:

to top
Ready for your next adventure?
Poland is waiting!
Subscribe to our newsletter
for the latest travel inspiration, tips, and offers.