Menu

Województwa

Zgodnie z reformą administracyjną z 1999 roku, obszar Polski podzielony jest na 16 województw. Niższa jednostka podziału administracyjnego to powiat, który skupia kilka sąsiadujących gmin. Obecna struktura kraju w znacznym stopniu pokrywa się z historycznym podziałem. Dawniej, w latach 1945-1998, istniało 49 województw, których stolicami były większe miasta.

Największym i najbardziej zaludnionym regionem jest województwo mazowieckie ze stolicą w Warszawie (dla porównania: powierzchnia woj. mazowieckiego w przybliżeniu odpowiada wielkości stanu Maryland i Connecticut albo Belgii i Estonii). Za to obszarem najgęściej zaludnionym jest uprzemysłowiony Śląsk (ok. 400 os/km2 , podczas gdy średnia Polski wynosi 130). Podlasie i Pojezierze Mazurskie to najmniej zurbanizowane części kraju. Dziewicza przyroda i duża ilość jezior decydują o atrakcyjności tych regionów. Małopolska należy do najczęściej odwiedzanych obszarów Polski ze względu na historyczną stolicę kraju – Kraków oraz znajdujący się tutaj najwyższe w Polsce góry – Tatry. Nie mniejszym zainteresowaniem turystów cieszą się województwa pomorskie i zachodniopomorskie, położone wzdłuż wybrzeża bałtyckiego. Niewątpliwymi zaletami tego obszaru są piaszczyste plaże, rozległe obszary leśne oraz rozbudowana sieć wodna.

POLSKIE WOJEWÓDZTWA

STRONY HOTELI I MIAST:

to top