Menu

Vocabulary

WORDS – SLOWA

PEOPLE – LUDZIE

human – człowiek
people – ludzie
woman – kobieta
man – mężczyzna
person – osoba

I – ja
you – ty
he – on
she – ona
it – to
we – my
you (plural) – wy
they – oni (males or mixed group), one (females or things of female gender)


NUMBERS – LICZBY

1 jeden, raz
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć

zero – zero
hundred – sto
thousand – tysiąc

one – jeden (jedna, jedno)
eleven – jedenaście
hundred and one – sto jeden

two – dwa (dwie)
twelve – dwanaście
twenty – dwadzieścia

three – trzy
thirteen – trzynaście
thirty – trzydzieści

four – cztery
fourteen – czternaście
forty – czterdzieści

five – pięć
fifteen – piętnaście
fifty – pięćdziesiąt

six – sześć
sixteen – szesnaście
sixty – sześćdziesiąt

seven – siedem
seventeen – siedemnaście
seventy – siedemdziesiąt

eight – osiem
eighteen – osiemnaście
eighty – osiemdziesiąt

nine – dziewięć
nineteen – dziewiętnaście
ninety – dziewięćdziesiąt


ADJECTIVES – PRZYMIOTNIKI

good – dobry (he), dobra (she), dobre (it)
bad – zły, zła, złe
small – mały, mała, małe
big – duży, duża, duże
tall – wysoki, wysoka, wysokie
short – niski, niska, niskie
strong – silny, silna, silne
weak – słaby, słaba, słabe
nice – ładny, ładna, ładne
ugly – brzydki, brzydka, brzydkie
clean – czysty, czysta, czyste
dirty – brudny, brudna, brudne
easy – łatwy, łatwa, łatwe
difficult – trudny, trudna, trudne
clear – jasny, jasna, jasne
dark – ciemny, ciemna, ciemne


FEELINGS – UCZUCIA

I am hungry – jestem głodny (głodna)
I am thirsty – chce mi się pić
I am ok, fine – jest ok, czuję się dobrze
I am healthy – jestem zdrowy (zdrowa)
I am ill – jestem chory (chora)
I am sick – jestem chory (chora)
I am warm – jest mi ciepło
I am cold – jest mi zimno
I am in a hurry – spieszę się
I am in love – jestem zakochany (zakochana)
I am tired – jestem zmęczony (zmęczona)
I am busy – jestem zajęty (zajęta)
I am crazy – jestem zwariowany (zwariowana)
I am worried – martwię się
I am nervous – jestem zdenerwowany (zdenerwowana)
I am satisfied – jestem zadowolony (zadowolona)
I am happy – cieszę się / jestem szczęśliwy (szczęśliwa)


COLORS – KOLORY

black – czarny
white – biały
red – czerwony
blue – niebieski
green – zielony
gray – szary
yellow – żółty
brown – brązowy
violet – fioletowy


TOWN – MIASTO

town – miasto
village – wieś
street – ulica
square – plac, rynek, skwer
pavement (sidewalk) – chodnik
crossroads – skrzyżowanie
roundabout – rondo
house – dom
tenement house – kamienica
shop – sklep
school – szkoła
post office – poczta
bank – bank


LIFE – ZYCIE

life – życie
death – śmierć
luck – szczęście
happiness – szczęście
bad luck – pech
health – zdrowie
love – miłość
money – pieniądze
work – praca
job – praca, robota
illness – choroba
mistake – błąd
problem – problem
experience – doświadczenie
sleep – sen, spanie
dream (at night) – sen
dream (generally) – marzenie


TIME – CZAS

time – czas
while – chwila
now – teraz
today – dziś
yesterday – wczoraj
tomorrow – jutro

day – dzień
morning – rano
noon – południe
evening – wieczór
night – noc

second – sekunda
minute – minuta
hour – godzina
week – tydzień
month – miesiąc
year – rok
century – wiek

spring – wiosna
summer – lato
autumn – jesień
winter – zima

Monday – poniedziałek
Tuesday – wtorek
Wednesday – środa
Thursday – czwartek
Friday – piątek
Saturday – sobota
Sunday – niedziela


THINGS

things – rzeczy
word – słowo
book – książka
stone – kamień
computer – komputer
cigarette – papieros
beer – piwo
lighter – zapalniczka
ashtray – popielniczka


ANIMALS

dog – pies
cat – kot
bird – ptak
pig – świnia
cow – krowa
hamster – chomik


STATES & ACTIONS

to be – być
to have – mieć
to see – widzieć
to hear – słyszeć
to live – żyć
to cost – kosztować
to know – znać

to do – robić
to make – robić
to change – zmienić
to help – pomagać
to try – próbować
to work – pracować
to go (walk)- iść
to go – jechać
to sit – siedzieć
to lie – leżeć
to stand – stać
to eat – jeść
to drink – pić
to give – dawać
to take – brać
to get – dostać
to speak – mówić
to listen – słuchać
to read – czytać
to write – pisać
to understand – rozumieć
to say – powiedzieć
to look – patrzeć
to learn – uczyć się
to teach – uczyć
to wash – myć
to phone – dzwonić
to watch TV – oglądać telewizję

HOTEL & CITY PAGES:

to top
Book any of our selected tours for at least 4 people and enjoy a fantastic discount for each participant!